Alexander Kazek | ECDP Group

Alexander Kazek

Ekspert

101 Reykjavik
Austurstraeti 17
2nd floor

Zapraszam do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących biznesu w Islandii oraz finansowania inwestycji.

Key competencies: