Aliaksandr Vaitovich | ECDP Group
Aliaksandr Vaitovich

Aliaksandr Vaitovich

Dyrektor

Uborevicha str. 95 A, office 17А, 3th floor
220077, Mińsk
Republic of Belarus

Zarządza oddziałem ECDP na terenie Białorusi. Wspiera przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność gospodarczą za wschodnią granicą.

Pomaga zagranicznym firmom wyjść na nowe rynki zbytu optymalizując koszty i ryzyko. Ma szerokie doświadczenie doradcze w obszarze podatków i prawa dla biznesu na Białorusi.

Absolwent Wydziału Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (BSU), biegle posługujący się językiem białoruskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Jego specjalizacje: prawo gospodarcze, handel zagraniczny.