Aliaksandr Vaitovich

Aliaksandr Vaitovich

Dyrektor

ul. Krasnaya 13 5W
220005 Mińsk

Zarządza oddziałem ECDP na terenie Białorusi. Wspiera przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność gospodarczą za wschodnią granicą.

Pomaga zagranicznym firmom wyjść na nowe rynki zbytu optymalizując koszty i ryzyko. Ma szerokie doświadczenie doradcze w obszarze podatków i prawa dla biznesu na Białorusi.

Absolwent Wydziału Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (BSU), biegle posługujący się językiem białoruskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Jego specjalizacje: prawo gospodarcze, handel zagraniczny.