Aliaksandr Vaitovich | ECDP Group
Aliaksandr Vaitovich

Aliaksandr Vaitovich

Dyrektor

ul. Uborevich, 95 A, biuro 6, 4 piętro
220096, Mińsk
Republika Białorusi

Zarządza oddziałem ECDP na terenie Białorusi. Wspiera przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność gospodarczą za wschodnią granicą.

Pomaga zagranicznym firmom wyjść na nowe rynki zbytu optymalizując koszty i ryzyko. Ma szerokie doświadczenie doradcze w obszarze podatków i prawa dla biznesu na Białorusi.

Absolwent Wydziału Prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (BSU), biegle posługujący się językiem białoruskim, rosyjskim, polskim i angielskim.

Jego specjalizacje: prawo gospodarcze, handel zagraniczny.