Roman Matsiukievich

Dyrektor

ul. Krasnaya 13 5W
220005 Mińsk

Zarządza oddziałem ECDP na terenie Białorusi. Wspiera przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność gospodarczą za wschodnią granicą.

Pomaga zagranicznym firmom wyjść na nowe rynki zbytu optymalizując koszty i ryzyko. Ma szerokie doświadczenie doradcze w obszarze podatków i prawa dla biznesu na Białorusi.

Absolwent Grodzieńskiego Uniwersytetu im. Janki Kupały. Urodzony na Białorusi, biegle posługujący się językiem białoruskim, rosyjskim, polskim i angielskim.