Michał Kłosowski | ECDP Group

Michał Kłosowski

Dyrektor zarządzający / MLRO

62 Triq San Silvestru,
Office 4, MST3705
Mosta, Malta

W Grupie ECDP od 2015 roku. Obecnie kieruje biurem maltańskim oraz pełni funkcję oficera ds. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Kieruje projektami z zakresu łączenia spółek oraz transakcji międzynarodowych, a także wspiera klientów w zakresie ogólnie pojętego prawa korporacyjnego. Wcześniej przez 3 lata pracował w branży powierniczej i doradztwa podatkowego.

Absolwent prawa Akademii Leona Koźmińskiego, słuchacz studiów podyplomowych prawa spółek oraz prawa podatkowego.