ECDP Gwarancje | ECDP Group

ECDP Gwarancje

ECDP Gwarancje Sp. z o.o. oferuje pełny zakres usług związanych z obsługą ryzyk finansowych - gwarancji ubezpieczeniowych oraz należności. Minimalizujemy koszty związane z obsługą kontraktów i pomagamy zwiększyć wiarygodność wśród partnerów biznesowych. Zapewniamy instrumenty, które zabezpieczają przed utratą kaucji gotówkowej przy realizacji kontraktu w przypadku upadłości kontrahenta.

Jak pomagamy?

Popularne rodzaje gwarancji:

  • Gwarancja przetargowa (wadialna) – korzystanie z tego rodzaju  gwarancji pozwala na zachowanie płynności finansowej podmiotu nie narażając go na dodatkowe zamrożenie środków  finansowych z reguły na okres trzech miesięcy. Umożliwia tym samym możliwość startu w szeregu przetargów zwiększając szanse na pozyskanie nowych zleceń.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu – zabezpiecza ewentualne problemy z realizacją kontraktu pod kątem interesu beneficjenta. Nie angażuje środków finansowych wykonawcy, a tym samym ma pozytywny wpływ na sytuację finansową podmiotu umożliwiając mu pozyskiwanie nowych  kontraktów.
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek – podstawową formą zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek jest kaucja pieniężna. Z reguły środki są zamrożone przez okres pięciu lat. W miejsce tej formy zabezpieczenia wprowadzana jest gwarancja ubezpieczeniowa, która pozwala na zwolnienie środków finansowych – mogą one zostać wykorzystane w inny sposób przez wnioskodawcę.


Dla kogo?

Kierujemy naszą ofertę zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej. Działamy na terenie całej Polski. Mamy także ofertę dla polskich podmiotów realizujących interesy poza granicami kraju.


Co proponujemy?

  • pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia kontraktu bez angażowania własnych  środków finansowych
  • odzyskanie gotówki – możliwość odblokowania zabezpieczeń finansowych złożonych do wcześniej zawartych kontraktów
  • kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji oraz wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które udzieli gwarancji

Chcesz zapytać o nasze usługi?