Danuta Langer-Babicz | ECDP Group

Danuta Langer-Babicz

Dyrektor Departamentu Cen Transferowych, doktor nauk ekonomicznych

Dyrektor Departamentu Cen Transferowych w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k., doktor nauk ekonomicznych

Wieloletni pracownik Grupy ECDP. Z cenami transferowymi związana nieprzerwanie, początkowo na poziomie refleksji naukowej, a następnie zawodowo, od kilkunastu lat.

Na co dzień zajmuje się opracowywaniem dokumentacji podatkowej, w tym analiz benchmarkingowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi analitycznych, sporządzaniem opinii podatkowych z zakresu cen transferowych, a także identyfikowaniem zakresu obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych ciążących na podatnikach.

Autorka licznych artykułów, w tym recenzowanych publikacji naukowych, których problematyka skoncentrowana jest na zarządzaniu zasobami ludzkimi. W swoim dorobku ma także kilkadziesiąt publikacji o tematyce podatkowej. Współautorka publikacji książkowych: m.in. „Ceny transferowe. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze”.

Aktywny uczestnik w pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Ekonomii i Informatyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu. Wykładowca, prelegentka konferencji.

Inicjatorka i współzałożycielka KALI SIĘ BAJTLOM – Śląskiej Fundacji Wspierającej Rozwój Dzieci.

Specjalizacje: doradztwo podatkowe, ceny transferowe

Wiodące kompetencje: