Adrian Artowicz | ECDP Group

Adrian Artowicz

Prokurent, Dyrektor Departamentu Postępowań Podatkowych w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k., Radca prawny

ul. Twarda 18, XII p.
00-105 Warszawa

Prokurent, Dyrektor Departamentu Postępowań Podatkowych w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k. Radca prawny

Związany z Grupą ECDP od początku jej istnienia. W 2006 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego. Od 2013 r., po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu zawodowego, wykonuje zawód radcy prawnego.

Posiada bogatą praktykę w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej. Czynnie uczestniczy w bieżącym doradztwie podatkowym obejmującym m.in. opracowywanie opinii i analiz, przeprowadzanie audytów podatkowych. Specjalizuje się w tematyce podatku dochodowego od osób prawnych. Zajmuje się także problematyką postępowań podatkowych oraz sądowo-administracyjnych w sprawach podatkowych. Służy pomocą klientom w przygotowywaniu pism procesowych oraz ich reprezentacją w postępowaniach podatkowych i przed sądem administracyjnym.

Specjalizacje: doradztwo podatkowe, podatki bezpośrednie, postępowania podatkowe, postępowania sądowo-administracyjne

Wiodące kompetencje: