Dawid Strzała | ECDP Group

Dawid Strzała

Prezes zarządu ECDP International Taxation

ul. Twarda 18, XII p.
Spektrum Tower
00-105 Warszawa

Prawnik i ekonomista. Wspiera klientów w zakładaniu fundacji rodzinnych, sprawach sukcesji oraz międzynarodowym planowaniu podatkowym. Opracowuje najbardziej efektywne struktury podatkowe dla przedsiębiorców działających na skalę międzynarodową.

Absolwent prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej – na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Studiów Podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu – na kierunku Analiza Finansowa. Obecnie doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat pierwszej nagrody w organizowanym przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami konkursie na najlepszą pracę naukową w dziedzinie funduszy inwestycyjnych i zdobywca wyróżnienia w konkursie miesięcznika Przegląd Prawa Handlowego.

Specjalizacje: międzynarodowe prawo podatkowe, międzynarodowe planowanie podatkowe, prawo instrumentów finansowych, prawo dochodowe dla przedsiębiorców, unikanie podwójnego opodatkowania, prawo dewizowe i przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz prawo korporacyjne.