Ewa Małgorzata Kornacka | ECDP Group
Ewa Kornacka

Ewa Małgorzata Kornacka

Dyrektor

00-139 Warszawa
ul. Elektoralna 12A/94

Dyrektor, Inspektor Ochrony Danych

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Zarządzania.

Prezes Klubu Inspektorów Ochrony Danych, Członek Europejskiego Stowarzyszenia  Specjalistów ds. Ochrony Danych, Członek Klubu Szefów Audytu. Od 2008 roku współpracuje w grupach roboczych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Od 1996 roku związana z rynkiem ubezpieczeniowym, a od lipca 2017 roku z obszarem zarządzania danymi osobowymi.

Ewa ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, audytu i kontroli, zarządzania ciągłością działania jak również modelowania procesów biznesowych. Jest autorką publikacji dotyczących programów audytu dla procesów i obszarów działalności zakładu ubezpieczeń. W 2014 roku otrzymała odznakę za zasługi dla ubezpieczeń. W latach 2013-2018 pełniła funkcję Menedżera Ciągłości Działania, a następnie Kierownika Zespołu ds. wdrożenia RODO w zakładzie ubezpieczeń.