Adam Znyk | ECDP Group

Adam Znyk

Adwokat polski, partner zarządzający kancelarii ZJPL w Toruniu

ul. Batorego 5
87-100 Toruń

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie karno-skarbowym, a także fuzji i przejęć. Uczestniczył w wielu procesach związanych z przejęciem kontroli w spółkach prawa handlowego.

Adam po ukończonych studiach pracował w Stanach Zjednoczonych, gdzie na podstawie umowy zawartej z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) prowadził konsultacje dotyczące polskich przedsiębiorstw, które były zainteresowane nawiązaniem kontaktów gospodarczych z partnerami zagranicznymi. Równolegle zdobywał praktykę w firmie prawniczej w Houston, uczestnicząc w procesie doradztwa dla firm amerykańskich na temat prawnych aspektów inwestycji w Polsce. Obecnie zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie spraw korporacyjnych oraz prawa umów.

Członek rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Adam jest adwokatem, członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Toruniu od 1995 roku.