Asystentka Zarządu | ECDP Group

Asystentka Zarządu

miejsce pracy:

Polska

Twoje zadania

 • Planowanie, realizacja oraz koordynacja prac administracyjnych
 • Prowadzenie biura oraz wystawianie faktur
 • Dbałość o wewnętrzny oraz zewnętrzny przepływ informacji
 • Wspomaganie Zarządu przy realizacji projektów
 • Koordynowanie terminów spotkań oraz wsparcie Zarządu w codziennych obowiązkach
 • Zapewnienie właściwego obiegu korespondencji i dokumentów
 • Współpraca z zewnętrznymi partnerami i kontrahentami
 • Redagowanie i przygotowywanie pism na potrzeby Zarządu oraz inne zadania biurowe w zależności od potrzeb Zarządu

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy biurowej
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Umiejętność pracy w dynamicznym środowisku
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Wysoka kultura osobista
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania wieloma różnymi zadaniami

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
 • Niezbędne narzędzia do pracy
 • Pracę od poniedziałku do piątku w nowoczesnym biurze w centrum Katowic

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji
(CV) na adres:

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska. Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ECDP Group (ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników ECDP Group.
________________________________
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ECDP TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice) jako pracodawca;
2. W sprawach związanych z moimi danymi mam kontaktować się z administratorem pod adresem mailowym: contact@ecdpgroup.com;
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko: Konsultant Podatkowy na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii czy też podmioty działające w ramach Grupy ECDP;
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden rok liczony od dnia otrzymania przez Administratora danych osobowych;
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez ECDP TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym kandydatury osoby zainteresowanej w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez ECDP TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.