Prawnik | ECDP Group

Prawnik

miejsce pracy:

Twoje zadania

 • Realizacja bieżącej obsługi prawnej
 • Sporządzanie projektów dokumentów oraz pism procesowych
 • Nadzór nad przydzielonymi sprawami
 • Utrzymywanie kontaktu z klientami oraz organami i instytucjami odpowiedzialnymi za stosowanie prawa
 • Współpraca z innymi działami spółki

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (prawo)
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w kancelarii lub dziale prawnym firmy
 • Znajomość prawa m.in. z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego i handlowego.
 • Umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce oraz sprawne i samodzielne wywiązywanie się z obowiązków i przydzielonych zadań
 • Dobra organizacji pracy, dokładność, umiejętność pracy pod presją czasu oraz komunikatywności
 • Samodzielność w wykonywaniu obowiązków oraz odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziana rozpoczęta aplikacja

Oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności zastosowania jej w praktyce
 • Pracę w międzynarodowej firmie doradztwa biznesowego
 • Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia umiejętności
 • Niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon)
 • Pracę w zgranym zespole
 • Elastyczny czas pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji
(CV) na adres:

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska. Do przesłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ECDP TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
________________________________
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych:
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ECDP TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ul. Plac Wolności 4, 40-078 Katowice) jako pracodawca;
2. W sprawach związanych z moimi danymi mam kontaktować się z administratorem pod adresem mailowym: contact@ecdpgroup.com;
3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na stanowisko: Konsultant Podatkowy na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii czy też podmioty działające w ramach Grupy ECDP;
5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden rok liczony od dnia otrzymania przez Administratora danych osobowych;
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez ECDP TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto, przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym kandydatury osoby zainteresowanej w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez ECDP TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.