Księgowość | ECDP Group

Księgowość

W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne, gwarantujące minimalne zaangażowanie klientów w procesy księgowe.

Zakres usług księgowych obejmuje między innymi:

  • prowadzenie pełnych ksiąg handlowych /zgodnie z krajowymi uregulowaniami a także Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/,
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • rozliczenia z organami skarbowymi oraz ZUS,
  • sprawozdawczość do GUS, NBP oraz Urzędu Celnego,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • opracowanie budżetów, raportowanie zgodnie z wymaganiami klienta.

Wspomagamy organizację i pracę zespołów księgowych. Na życzenie klienta, usługi świadczone są w miejscu prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z wewnętrznymi standardami oraz przy wykorzystaniu jego oprogramowania. Oferujemy zarówno regularną jak i doraźną pomoc księgową. Ponadto wspomagamy klientów w wyborze i wdrożeniu systemu finansowo – księgowego, opracowaniu polityki rachunkowości, doradzamy w zakresie opracowania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnych i zakładowych planów kont.

Пожалуйста, свяжитесь с нами