Bankové a poisťovacie služby | ECDP Group

Bankové a poisťovacie služby

Ponúkame daňové poradenstvo pre finančný a poisťovací sektor. Naši poradcovia majú dlhoročné skúsenosti s prácou s bankami, finančnými a poisťovacími inštitúciami.

Dôkladné vedomosti a znalosť tohto odvetvia nám umožňuje riešiť tie najzložitejšie daňové problémy (napríklad pokiaľ ide o určenie rozsahu oslobodenia od DPH, alebo rozdelenie výdavkov a s tým súvisiaceho odpočtu dane na vstupe).

V bankách a poisťovniach sme vykonali desiatky daňových školení.

Neváhajte a kontaktujte nás