Doprava, špedícia a logistika | ECDP Group

Doprava, špedícia a logistika

Podporujeme klientov sektora logistiky (doprava - špedícia - logistika). Našimi zákazníkmi sú kľúčové poľskej subjekty zapojené do špedičných a dopravných služieb (v oblasti dopravy/nákladnej železničnej, cestnej dopravy, leteckej a vodnej dopravy).

Vedomosti a skúsenosti našich odborníkov v oblasti špecializovaných služieb garantujú správne podanie daňového priznania, navrhujeme  riešenia pre daňové subjekty, najmä pokiaľ ide o výšku a miesto zdanenia DPH.

Našimi zákazníkmi sú kľúčové poľské subjekty zaoberajúce sa špedičnými a prepravnými službami (nákladná železničná doprava, cestná, letecká a vodná doprava).

Dlhoročné skúsenosti s prácou v tomto odvetví nás viedli k vydaniu knižnej publikácie týkajúcej sa pravidiel o DPH (ďalej len „DPH v odvetví TSL. Právne a daňové aspekty dopravy, špedície a logistiky,“ vydavateľstvo Wolters Kluwer SA).

Neváhajte a kontaktujte nás