Výstavba a nehnuteľnosti | ECDP Group

Výstavba a nehnuteľnosti

Máme odborné vedomosti ohľadne fungovania spoločností v sektore stavebníctva. Medzi našich klientov patria developeri, spoločnosti z oblasti prenájmu a správy nehnuteľností a podniky poskytujúce stavebné služby. Naše skúsenosti sú zárukou vysokokvalitných poradenských služieb v tejto oblasti.

Ako pomáhame?

  • Vykonávame objednávky týkajúce sa pomoci pri daňových priznaniach
  • Pomáhame pri účtovaní výnosov, pomáhame nastaviť daňovú politiku prebiehajúcich prác, nastaviť úhradu nákladov za poskytnuté náhrady, poplatky za obsadenie jazdného pruhu, nákladov spojených s rekonštrukciou verejných komunikáciách, výrub stromov a kríkov, budovaním vodárenskej,  kanalizačnej a energetickej infraštruktúry, a v mnohých iných prípadoch
  • Pomáhame pri určovaní príslušnej sadzby DPH za predaj nehnuteľností. Daňová metóda je v tomto segment stanovená aj v kontexte PCC

Neváhajte a kontaktujte nás