ECDP v Poľsku | ECDP Group

ECDP v Poľsku

Poradenská podpora pre firmy od A po Z

Skupina ECDP je jednou z popredných poradenských spoločností v Poľsku, ktorá na trhu pôsobí už 12 rokov. V súčasnosti máme viaceré spoločnosti v tuzemsku a 18 pobočiek na svete, ktoré poskytujú právne, daňové a investičné podporné služby pre podnikanie. Naša ponuka je určená veľkým podnikom, ale aj rodinným podnikom pôsobiacim vo všetkých odvetviach.

Podporujeme klientov v oblasti nepriamych a priamych daní, transferových cien, spotrebných daní a medzinárodného daňového plánovania. Poskytujeme audítorské a personálne služby, ako aj outsourcing účtovníctva a miezd. Poskytujeme školenia v oblasti daňového práva a financií, pracovného práva a verejného obstarávania. Ponúkame komplexné právne poradenstvo týkajúce sa podnikateľských aktivít klientov. Pomáhame poľským podnikateľom pri rozširovaní a riadení podnikania na zahraničných trhoch. Všetky služby poskytujeme v poľskom jazyku.

Skupina ECDP bola prvou poľskou poradenskou spoločnosťou, ktorá založila svoje spoločnosti v zahraničí. Prostredníctvom svojich vlastných pobočiek a partnerských subjektov je prítomná napr. v Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Litve, Bielorusku, na Ukrajine, na Malte, na Cypre, v Holandsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Hlavné regionálne pobočky v Poľsku sa nachádzajú vo Varšave, Katoviciach a Krakove.

Aktivity spoločnosti ECDP boli v posledných rokoch vysoko hodnotené vedúcimi pozíciami v prestížnych rebríčkoch, okrem iného „Najväčšou daňovou poradenskou spoločnosťou“ v denníku Dziennik Gazeta Prawna a “Rebríčku firiem daňového poradenstva” v denníku Rzeczpospolita.