Česká republika | ECDP Group

Česká republika

Poskytujeme komplexné poradenské služby v oblasti občianskeho, hospodárskeho, daňového a účtovného práva.

Ako pomáhame?

Právnici, daňoví poradcovia a účtovníci našej pražskej pobočky podporujú klientov v procese registrácie v Českej republike a vo všetkých ostatných aspektoch jej pôsobenia. Poskytujeme služby v českom, poľskom a anglickom jazyku.

Príklady služieb:

  • Právna pomoc – najmä občianske a obchodné právo, pracovné právo
  • Daňové poradenstvo – národné a medzinárodné aspekty
  • Firemné služby – uľahčenie podnikania zahraničným subjektom
  • Audit
  • Účtovné služby

Neváhajte a kontaktujte nás

Česká republika - Spoločnosti