Malta | ECDP Group

Malta

Podnikateľským subjektom poskytujeme komplexné služby spojené so založením a prevádzkou spoločností na Malte. Ponúkame širokú škálu právnych a obchodných poradenských, ako aj účtovných služieb. Špecializujeme sa na zakladanie a servis maltských zákonných investičných fondov a registráciu jácht.

Ako pomáhame?

Hlavným predmetom našej činnosti je poskytovanie komplexných služieb pre našich klientov, ktoré súvisia so založením a prevádzkou obchodných spoločností na Malte.

Príklady služieb:

  • inkorporácia spoločností, poskytnutie sídla spoločnosti, služby riaditeľov
  • služby z oblasti obchodného práva: okrem iného cezhraničné zlúčenia spoločností, likvidácie, peňažné a nepeňažné príspevky, zmena právomoci
  • podpora pri získavaní licencií vydávaných Maltským orgánom pre finančný dohľad a Maltským orgánom pre hazardné hry (Malta Gaming Authority)
  • zriaďovanie investičných fondov
  • registrácia jácht a lietadiel, zmena vlajky, dovoz jácht z krajín mimo EÚ cez Maltu

Neváhajte a kontaktujte nás

Malta - Spoločnosti