Poľsko | ECDP Group

Poľsko

Skupina ECDP je jednou z popredných poradenských spoločností v Poľsku, ktorá pôsobí na trhu už 12 rokov. V súčasnosti združuje viac ako tucet spoločností v krajine a 18 pobočiek na svete, ktoré poskytujú právne, daňové a investičné poradenské služby pre podniky. Naša ponuka je určená veľkým podnikom, ale aj rodinným podnikom pôsobiacim vo všetkých odvetviach.

Čo ponúkame?

Podporujeme klientov aj v oblasti nepriamych a priamych daní, transferových cien, spotrebných daní a medzinárodného daňového plánovania. Poskytujeme audítorské a personálne služby, ako aj outsourcing účtovníctva a miezd. Vykonávame školenia v oblasti daňového práva a financií, pracovného práva a verejného obstarávania. Ponúkame komplexné právne poradenstvo týkajúce sa podnikateľských aktivít klientov. Pomáhame poľským podnikateľom pri rozširovaní a riadení podnikania na zahraničných trhoch, ktoré poskytujú plné služby v poľštine.

Skupina ECDP bola prvou poľskou poradenskou spoločnosťou, ktorá založila svoje spoločnosti v zahraničí. Prostredníctvom svojich vlastných pobočiek a partnerských subjektov je prítomná napr. v Nemecku, Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Litve, Bielorusku, na Ukrajine, na Malte, na Cypre, v Holandsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Hlavné regionálne pobočky v Poľsku sa nachádzajú vo Varšave, Katoviciach a Krakove.

Aktivity spoločnosti ECDP boli v posledných rokoch vysoko hodnotené vedúcimi pozíciami v prestížnych rebríčkoch, okrem iného „Najväčšou daňovou poradenskou spoločnosťou“ v denníku Dziennik Gazeta Prawna a “Rebríčku firiem daňového poradenstva” v denníku Rzeczpospolita.

Neváhajte nás kontaktovať

Poľsko - Spoločnosti