Dariusz Sobolewski | ECDP Group

Dariusz Sobolewski

Podpredseda

Špecializuje sa na analýzu a servis podnikateľských subjektov v oblasti finančných rizík s osobitným dôrazom na poistné záruky.

Spolupracuje so subjektmi v celej krajine a poskytuje im efektívne a spoľahlivé služby spojené so znížením nákladov. V Kujavsko-pomoranskom vojvodstve vytvoril a riadil organizačné zložky poisťovacích spoločností: Fortuna S.A., Poisťovňa FILAR S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych FLORIAN, Signal Iduna Polska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ. Bol podpredsedom PTU GRYF S.A. a riaditeľom kontrolného úradu. Bývalý člen Rady fondu UFG vo Varšave. Korešpondent tlače Gazeta Pomorská v oblasti právneho a poisťovacieho poradenstva.