Veľká Británia | ECDP Group

Veľká Británia

Podporujeme podnikateľov pôsobiacich vo všetkých oblastiach vo Veľkej Británii- od registrácie spoločnosti, cez účtovníctvo, až po právnu podporu.

Ako pomáhame?

Zákon o podnikaní

Ponúkame širokú škálu právnych služieb pre firemných klientov z rôznych odvetví hospodárstva, služby pre malé a stredné podniky, ako aj pre korporátnych klientov.

Rozsah právnych služieb zahŕňa:

 • Založenie spoločnosti
 • Príprava zmlúv
 • Transakcie kúpy a predaja podielov
 • Ochrana autorských práv (IP)
 • Právne spory a arbitráž
 • Technológia v podnikaní
 • Stavebné právo
 • Dopravné právo
 • Pracovné právo
 • Daňové právo
 • Konkurzné právo
 • Vymáhanie pohľadávok

Účtovníctvo a financie

Ponúkame tzv. finančný outsourcing. Poskytujeme komplexné outsourcingové služby. Preberáme na seba povinnosti účtovníka spojené so spoluprácou s bankou, úlohy finančného plánovania ako aj  rokovania s investormi.

Zaoberáme sa finančnými správami pre materské spoločnosti a pre burzy  s cennými papiermi.

Vďaka kvalifikovaným pracovníkom a dlhoročným skúsenostiam pomáhame spoločnostiam, ktoré práve vznikli a zároveň existujúcim spoločnostiam. Poskytujeme finančno-účtovnú podporu pre maličké a malé firmy, ako aj pre najväčšie subjekty pôsobiace na britskom trhu.

Neváhajte a kontaktujte nás

Veľká Británia - Spoločnosti