O nás | ECDP Group

ECDP - Business consulting

Sme jednou z popredných poradenských spoločností v Poľsku, ktorá na trhu pôsobí už 14 rokov. V súčasnosti máme viaceré spoločnosti v tuzemsku a 18 pobočiek na svete, ktoré poskytujú právne, daňové a investičné podporné služby pre podnikanie. Naša ponuka je určená veľkým podnikom, ale aj rodinným podnikom pôsobiacim vo všetkých odvetviach.

Pôsobíme v Nemecku, v Českej republike, na Slovensku, v Rumunsku, Litve, Bielorusku, na Ukrajine, na Malte, na Cypre, v Holandsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Hlavné regionálne pobočky sa v Poľsku nachádzajú vo Varšave, Katoviciach a v Krakove.

" Skupina ECDP bola prvou poľskou poradenskou spoločnosťou, ktorá založila svoje spoločnosti v zahraničí. "

Partnerzy

Łukasz Mazur

Spoluzakladateľ Skupiny ECDP

-

Spoluzakladateľ medzinárodnej poradenskej spoločnosti skupiny ECDP zodpovednej za rozvoj v Nemecku, Českej republike, na Slovensku, vo Veľkej Británii, Rumunsku a na Cypre. Riadi partnerské spoločnosti a investičné projekty skupiny. Podporuje aktivity spoločností v oblasti plánovania a realizácie programov reštrukturalizácie daní a plánovania výstupov na zahraničné trhy. Posledných 20 rokov sa venoval právnemu a daňovému poradenstvu pre podnikateľov.

Krzysztof Komorniczak

Spoluzakladateľ Skupiny ECDP

-

Spoluzakladateľ skupiny ECDP. Riadi rozvoj pobočkovej siete v Holandsku, na Litve, v Bielorusku, na Ukrajine a na Malte. Špecializuje sa na medzinárodné transakcie. Dlhé roky pôsobil ako radca odvetviach dopravy, logistiky, zasielateľstva a zdravotnej starostlivosti. Je absolventom práva na Varšavskej univerzity a kvalifikovaným daňovým poradcom. Spoluautor odborných stanovísk a názorov z oblasti daňového práva pre poľský parlament.

Branislav Gvoždiak

Partner Skupiny ECDP

-

Advokát pôvodom zo Slovenska, riadi najmä pobočky na Slovensku, v Českej republike a na Cypre. Je na týchto trhoch zodpovedný za kľúčových klientov Skupiny.
Právnické vzdelanie ukončil v roku 2007 v Bratislave. Okrem slovenčiny (a češtiny) hovorí poľsky, anglicky a španielsky. So skupinou ECDP sa zviazal v roku 2009. Odvtedy v priebehu rokov rozvinul niekoľko zahraničných pobočiek – začínajúc od Českej republiky a Slovenska.

Zoznámte sa s tímom

Odborníci, ktorým zverujeme veľmi dôležité záležitosti našich klientov, sú starostlivo vyberaní. Samozrejme, rozhodujúce sú pre nás diplomy z renomovaných univerzít, medzinárodné licencie a rozsiahle kvalifikácie, najdôležitejšie sú však hodnoty, ktoré vyznávajú títo vplyvní ľudia. Práve od týchto ľudí záleží, akým smerom sa bude vyvíjať projekt vo Vašej firme. Medzi najdôležitejšia hodnoty patrí: odvaha, čestnosť, zodpovednosť, spolupráca, otvorenosť, vytrvalosť, rešpekt, ochota rozvíjať sa a podporovať rozvoj druhých.

 

Pre nás je nesmierne dôležité, aby sme sa sústredili na účinok a reakciu na neustále sa meniacu a chaotickú obchodnú realitu, pri predpoklade, že firmu tvoria ľudia a my nechceme vytratiť ich  psychologické potreby zo zorného poľa. Preto v tíme našich odborníkov nájdete školiteľov, koučov, poradcov a špecialistov, ktorí vyznávajú a uplatňujú princíp “mäkko voči človeku, tvrdo v záležitostiach”.

 

V našom tíme pracujeme prevažne s našimi stálymi odborníkmi a podporujeme ich pri individuálnom rozvoji. Záleží nám na tom, aby to boli šťastní ľudia, ktorí sú schopní udržiavať zdravý prístup k práci a k životu a úprimne sa zapájajú do aktivít našej spoločnosti, čiže dbáme na rozmanitý rozvoj našich klientov.

"Spoločnosť sú ľudia a hodnoty, ktoré vyznávajú"