Audity | ECDP Group

Audity

Vykonávame audity a kontroly finančných výkazov a due dilligence. Na základe mnohoročných skúseností získaných počas spolupráce s najväčšími medzinárodnými spoločnosťami sme vyvinuli vlastnú metodiku pre vykonávanie audítorských prác. Spolupracujeme s tímom špecialistov z rôznych oblastí. Každý audit sa vykonáva pod dohľadom štatutárneho audítora.

Čo ponúkame?

  • audit účtovnej závierky (pre subjekty, ktoré sú povinné ich predložiť)
  • preskúmanie účtovnej závierky (pre subjekty bez povinnosti predložiť)
  • due dilligence v oblasti financií a účtovníctva – napr. pre potreby potenciálneho investora
  • oceňovanie podnikov, oceňovanie akcií, vkladov v naturáliách, ochranných známok
  • štúdium plánu transformácie, rozdelenia a fúzie
  • tvorbu obchodných plánov
  • pomoc pri tvorbe rozvojových stratégií
  • iné audítorské služby (napr. testovanie správnosti použitia finančných prostriedkov EÚ alebo vypracovanie prospektov a informačných memoránd)

Neváhajte a kontaktujte nás