Daňové plánovanie – optimálne riešenia | ECDP Group

Daňové plánovanie – optimálne riešenia

Plánujeme najvýhodnejšie daňové štruktúry v Poľsku a v zahraničí (medzinárodné daňové plánovanie). Pomôžeme znížiť zaťaženie a zvýšiť efektívnosť investovania. Odporúčame najlepšie miesta na podnikanie v konkrétnych odvetviach.

Ako pomáhame? Naše služby zahŕňajú okrem iného:

  • podrobná analýza faktov spolu s projektom optimálnych daňových riešení
  • tvorba a plná podpora štruktúr využívajúcich medzinárodné nástroje daňového plánovania
  • komplexné právne, daňové, účtovné a audítorské služby pre zahraničné subjekty
  • pomoc poľským podnikateľom pri podnikaní v zahraničí (všetky služby v poľskom jazyku v každej z 18 krajín, v ktorých pôsobíme)
  • poradenstvo pri implementácii medzinárodných transakcií, spolu s analýzou daňových dopadov, s využitím dohôd o zamedzení dvojitého zdanenia a s minimalizáciu daňového zaťaženia

Neváhajte a kontaktujte nás