Daňové poradenstvo | ECDP Group

Daňové poradenstvo

Skupina ECDP ponúka celú škálu daňového poradenstva. Poskytujeme služby v oblasti priamych a nepriamych daní, vrátane spotrebnej dane, poradenstvo s transferovými cenami a inými hospodárskymi oblasťami. Vykonávame daňové audity. Poskytujeme pomoc pri dani z nehnuteľnosti. Pomáhame klientom optimalizovať ich daňové záväzky súvisiace s operatívou prevádzky a so zohľadnením vykonaných transakcií. Zastupujeme klientov na daňových úradoch a v konaniach pred správnymi súdmi. Pomáhame pri daňových auditoch a pomáhame klientom pri implementácii riešení, ktoré zaručujú bezpečnosť.

Ponúkame komplexné poradenstvo daňových služieb pre firmy i jednotlivcov.  Špecializujeme sa na:

 • priame a nepriame dane (spotrebná daň, DPH)
 • daňové audity
 • transferové ceny
 • daňové konania

Naše služby:

 • trvalý daňový dohľad (mesačná paušálna suma)
 • odborné posudky a stanoviská, poradenstvo a konzultácie
 • daňová analýza zmlúv a plánovaných ekonomických udalostí
 • kontrola správnosti zúčtovania klientov v rozsahu vybraných alebo všetkých daňových titulov
 • vypracovanie daňovej dokumentácie transferových cien, príprava porovnávacích údajov (benchmarking)
 • zastupovanie alebo pomoc v konaniach pred daňovými orgánmi a správnymi súdmi

Pomôžeme aj:

 • v medzinárodných zúčtovaniach
 • pri zúčtovaní reťazových transakcií
 • v refundácia DPH-REF – podpora pri vymáhaní DPH v Poľsku pre zahraničné subjekty
 • pri tvorbe postupov spotrebných daní pri príprave záznamov a iných dokladov o spotrebnej dani

Neváhajte a kontaktujte nás