Poistné záruky v Poľsku a EÚ | ECDP Group

Poistné záruky v Poľsku a EÚ

Skupina ECDP vytvorila spoluprácu s najväčšími poisťovňami v Európe - Euler Hermes a Uniqa - poskytovanie poistných záruk zahraničným príjemcom podľa práva prijímajúcej krajiny. Pomáhame pri získavaní záruk pre spoločnosti v 18 európskych krajinách, ako aj v USA, Južnej Amerike a Ázii.

Ako to funguje?

Poisťovacie záruky pre spoločnosti sa nachádzajú na práve danej krajiny a riziko prechováva miestna pobočka poisťovateľa, z ktorej podnikateľ prichádza.

Príklad?

Poľský podnikateľ prevádzkuje stavebnú spoločnosť v Českej republike. Ak sa chce zúčastniť verejnej súťaže na výstavbu nemocnice, musí mať uzatvorenú poistenie v miestnej poisťovacej spoločnosti. V tejto situácii skupina ECDP organizuje toto poistenie prostredníctvom partnerstva s pobočkou Euler Hermes alebo Uniqa v Českej republike, pričom zaistenie je akceptované poľskou pobočkou poisťovateľa – teda krajinou pôvodu podnikateľa.

Pre koho?

Zákonom stanovenú poistnú záruku v danej krajiny získa poľský podnikateľ pôsobiaci na zahraničných trhoch, ktorý dosahuje ročný obrat viac ako 40 miliónov PLN.

Podrobné informácie vám radi poskytnú priamo naši poradcovia.

Neváhajte a kontaktujte nás