Právo na podnikanie | ECDP Group

Právo na podnikanie

Pracujete v Poľsku alebo vo viacerých krajinách EÚ a hľadáte plnú podporu v oblasti práva a zdaňovania? V skupine ECDP spolupracujeme s právnymi kanceláriami pôsobiacimi v Poľsku a niekoľkými európskymi krajinami, poskytujeme komplexné právne poradenstvo týkajúce sa obchodných operácií.

Ponuka spoločnosti ECDP zahŕňa komplexné právne poradenstvo týkajúce sa obchodných operácií vykonávaných klientmi. Na území Poľska pomáhame okrem iného v týchto oblastiach:

Právo korporačných spoločností

– prebiehajúce právne poradenstvo týkajúce sa regulácie Občianskeho zákonníka a iných predpisov týkajúcich sa prevádzkovania obchodných spoločností

– príprava dokumentov a formulárov v rámci konania o registrácii a zastupovanie v konaniach o registrácii

– komplexné servisné operácie predaja akcií a procesy zvýšenia alebo zníženia akciového kapitálu

– komplexná podpora pre procesy tvorby, likvidácie, zlúčenia, rozdelenia a transformácie.

Zmluvné právo

– príprava návrhov zmlúv uzavretých spoločnosťou v súvislosti s jej obchodnými činnosťami

– príprava ponúk a listov o zámere, ako aj zastupovanie spoločnosti pri rokovaniach, vrátane rokovaní so zahraničnými subjektmi

– prebiehajúci právny servis uzatvorených zmlúv vrátane dohľadu nad správnosťou ich realizácie a účasti na rokovaniach s dodávateľmi

Pracovné právo

– priebežné poradenstvo v záležitostiach súvisiacich s pracovným právom, vrátane vyjadrenia názorov na právne otázky súvisiace so zamestnaním zamestnancov, pracovným časom, zásadami odmeňovania zamestnancov a vyrovnania odmien, ukončenie pracovných zmlúv, zásady výpočtu a udeľovania dovolenky

– príprava návrhov pracovných predpisov, predpisov o odmeňovaní, predpisov Fondu sociálnych dávok spoločnosti, ako aj právne poradenstvo v oblasti zmien zavedených na vyššie uvedené vnútorné predpisy a ich prispôsobenie aktuálnym potrebám zamestnávateľa

– zastupovanie spoločnosti v konaniach v oblasti pracovného práva a vo vzťahoch s odbormi

Ponuka skupiny ECDP v 18 krajinách sveta zahŕňa komplexnú právnu podporu podnikania vo všetkých oblastiach. Radi vám odpovieme na konkrétne otázky o dostupných službách.

Neváhajte a kontaktujte nás