Príprava spoločností na GDPR | ECDP Group

Príprava spoločností na GDPR

Ak ponúkate tovar alebo služby v EÚ, ak monitorujete alebo analyzujete správanie obyvateľov EÚ - GDPR sa na vás vzťahuje.

Čo znamená GDPR pre oblasť podnikania?

GDPR je nariadenie EÚ, ktoré pre podnikateľov znamená revolúciu v existujúcich pravidlách spracovania údajov: zákazníci, dodávatelia, zamestnanci. Nové ustanovenia sa budú uplatňovať od 25. mája 2018 a ich neuplatnenie môže viesť k penále vo výške niekoľkých miliónov pre podnikateľské subjekty (až do výšky 20 miliónov EUR). Predpisy sa vzťahujú na všetky inštitúcie, ktoré používajú alebo ukladajú osobné údaje bez ohľadu na odvetvie alebo druh vlastníctva – od malých podnikov až po veľké korporácie. Reforma nadobúda účinnosť v Poľsku a v každom členskom štáte EÚ automaticky. Každý podnikateľ by mal pripraviť svoju firmu na GDPR.

Hlavné aplikačné oblasti GDPR – vplyv na organizáciu

Oddelenie IT, právne oddelenie, obchodné oddelenie, personálne oddelenie, marketingové oddelenie/zákaznícky servis a iné, napr. monitorovanie

Kľúčové zmeny a novinky

– Zavedenie princípu zúčtovania

– Odhad rizika súkromia dotknutých osôb

– Povinnosť uchovávať záznamy o spracovaných činnostiach a kategóriách spracovateľských činností

– Povinnosť hlásiť porušenie (incidenty) dozornému orgánu (72 hodín)

– Povinnosť zriadiť Úrad pre ochranu údajov (ABO) a zmeniť jeho stav

– Nové údaje v zmluvách o zverení spracovania osobných údajov

– Nové definície spoločných údajov a citlivých údajov

Ako pripraviť spoločnosť na zmeny?

Ponúkame podporu pri implementácii právnych a IT nariadení zavedených nariadením EÚ č. 2016/679 (GDPR) o ochrane jednotlivcov.

Úrovne:

– Audity: právne a IT

– Správa spolu s formulovaním odporúčaní

– Navrhovanie činností v súlade s požiadavkami GDPR: interné pokyny na implementáciu, dokumentáciu a interné spisy

– Právna podpora

– Školenie pre zamestnancov

Ako môžeme pomôcť?

Na základe skúseností našich odborníkov v oblasti ochrany údajov sme vytvorili komplexný balíček implementácie ustanovení GDPR vo firmy – od A po Z. Podporujeme podnikateľov pri implementovaní nových pravidiel o ochrane osobných údajov a pri získaní inšpektora ochrany osobných údajov.

Po získaní akreditácie bude spoločnosť ECDP ODO vykonávať certifikačné procesy a monitorovať správnosť implementácie kódexov správania v odvetví.

Náš tím sa skladá z odborníkov s jedinečným know-how v oblasti ochrany osobných údajov vrátane pracovných skúseností v dozorných kanceláriách, vo veľkých poisťovniach alebo vo finančnom sektore. Právnu kompetenciu dopĺňa tím špecialistov v oblasti IT. Vďaka tomu naša ponuka umožňuje komplexnú implementáciu nových predpisov v každej spoločnosti.

Neváhajte a kontaktujte nás