Školenia mäkké, tvrdé a financované z prostriedkov EÚ | ECDP Group

Školenia mäkké, tvrdé a financované z prostriedkov EÚ

Už 15 rokov pomáhame našim klientom tým, že organizuje pre nich školenia, konferencie, semináre, konzultačné a implementačné projekty, tímový coaching, skupinový a individuálny coaching. Pracujeme pomocou rôznych metód a techník, ktoré menia spôsob myslenia, spôsobujeme zmeny, učíme novým zručnostiam v oblasti mäkkých techník, akými sú : manažérske kompetencie, predaj, interpersonálne kompetencie. Učíme zručnostiam v oblasti tvrdých techník, t.j. právne a daňové poradenstvo.

Vzhľadom na to, že skupina ECDP je zastrešujúcou značkou, poskytuje vysoko cenené poradenské služby v oblasti podnikania v niekoľkých krajinách, v rôznych odvetviach priemyslu. Prirodzene sa tak zrodil ďalší spôsob v poskytovaní starostlivosti pre našim zákazníkov. Školíme, trénujeme, učíme a nabádame k reflexii.

Čo ponúkame?

  • školenia
  • konferencie
  • semináre
  • konzultačné a realizačné projekty
  • tímové, skupinové a individuálne tréningové stretnutia

Naša ponuka zahŕňa školenia financované z fondov EÚ (pozri: Databáza vývojových služieb).

Odborníci, ktorým zverujeme veľmi dôležité záležitosti našich klientov, sú starostlivo vyberaní. Samozrejme, rozhodujúce sú pre nás diplomy z renomovaných univerzít, medzinárodné licencie a rozsiahle kvalifikácie, najdôležitejšie sú však hodnoty, ktoré vyznávajú títo vplyvní ľudia. Práve od týchto ľudí záleží, akým smerom sa bude vyvíjať projekt vo Vašej firme. Medzi najdôležitejšia hodnoty patrí: odvaha, čestnosť, zodpovednosť, spolupráca, otvorenosť, vytrvalosť, rešpekt, ochota rozvíjať sa a podporovať rozvoj druhých.

Pre nás je nesmierne dôležité, aby sme sa sústredili na účinok a reakciu na neustále sa meniacu a chaotickú obchodnú realitu, pri predpoklade, že firmu tvoria ľudia a my nechceme vytratiť ich  psychologické potreby zo zorného poľa. Preto v tíme našich odborníkov nájdete školiteľov, koučov, poradcov a špecialistov, ktorí vyznávajú a uplatňujú princíp “mäkko voči človeku, tvrdo v záležitostiach”.

V našom tíme pracujeme prevažne s našimi stálymi odborníkmi a podporujeme ich pri individuálnom rozvoji. Záleží nám na tom, aby to boli šťastní ľudia, ktorí sú schopní udržiavať zdravý prístup k práci a k životu a úprimne sa zapájajú do aktivít našej spoločnosti, čiže dbáme na rozmanitý rozvoj našich klientov.

Spôsob práce nás odlišuje

Výučba sa vykonáva pomocou metódy skupinového coachingu s prvkami obchodnej psychodrámy. To, čo nás odlišuje, je skutočnosť, že využívame novinky z odvetvia IT, aby sme vytvorili nové návyky v oblasti mäkkých zručností. To je dôvod, prečo často používame videokameru, vytvárame pre našich klientov filmy  z oblasti digitálnej technológie za účasti hercov alebo obsah odovzdávame vo forme animovaných filmov v technológii Adobe Animate. Našim účastníkom ponúkame v našich tréningových miestnostiach ale aj mimo nich využívanie aplikácií pre mobilné zariadenia na posilnenie efektu výučby nových zručností.

Počas výučby majú účastníci možnosť preskúšať si nové zručnosti v bezpečných podmienkach. Hlavným prvkom rozvoja zručností sú všetky druhy cvičení a tréningov, keďže veríme, že ľudia si najlepšie osvojujú nové zručnosti, keď majú možnosť ich reálne zažiť a to aj v emocionálne ťažkých situáciách, podobných tým, s ktorými sa môžu stretnúť každý deň v práci.

Využívame aj tradičné metódy školení, akými sú: mini-prednáška, mini-prezentácia, originálne hry a zábava, diskusia, výmena skúseností.

Naša ponuka zahŕňa školenia financované z fondov EÚ (pozri: Databáza vývojových služieb).

Vážený zákazník, ak očakávate komplexnú podporu pre vaše podnikanie a chcete „na vlastnej koži“zistiť, či to, čo je tu napísané je pravdivé, zavolajte alebo napíšte. Radi sa s Vami stretneme a  porozprávame.

Michalina Prasiłowska

Riaditeľka pre vzdelávanie

Chcete sa rozprávať s odborníkom?

Neváhajte nás kontaktovať

Neváhajte a kontaktujte nás

Služby v týchto krajinách