Účtovníctvo, ľudské zdroje a mzdy | ECDP Group

Účtovníctvo, ľudské zdroje a mzdy

Spravujete firmu a chcete sa sústrediť na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť? Hľadáte externú podporu pre fakturáciu, účtovníctvo a zamestnanecké otázky? Využite naše služby. Poskytujeme kompletné účtovníctvo, outsourcing ľudských zdrojov a mzdovú agendu v Poľsku a v mnohých krajinách po celom svete.

Čo ponúkame?

  • vedenie úplných obchodných kníh
  • vedenie daňových výkazov príjmov a výdavkov
  • vykonanie daňových priznaní a výkazov pre daňové úrady a poisťovne
  • podávanie správ centrálnemu štatistickému úradu, Národnej banke Poľska a colnému úradu
  • príprava účtovnej závierky
  • príprava rozpočtov a podávanie správ podľa požiadaviek klienta
  • zostavovanie výplatných lístkov
  • oznamovanie nákladov odmeňovania finančnému oddeleniu v závislosti od potrieb klienta
  • priebežné evidencia osobných spisov
  • mzdové a personálne audity

 

Neváhajte a kontaktujte nás