Pakiet antykryzysowy na czas pandemii koronawirusa | ECDP Group

Pakiet antykryzysowy na czas pandemii koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie, które zagwarantuje w tym trudnym gospodarczo okresie bezpieczeństwo prawno-podatkowe prowadzonego biznesu.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja, trudne do przewidzenia konsekwencje pandemii we wszystkich obszarach gospodarki oraz brak stabilnego otoczenia prawnego dla biznesu skłaniają do podjęcia przez przedsiębiorców działań zarówno prewencyjnych (ochronnych), jak i responsywnych w odpowiedzi na zaistniałe już zagrożenia.

Celem naszych usług jest umożliwienie niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorcom w aspekcie:

  • utrzymania stabilności finansowej przedsiębiorstwa
  • ograniczenia ryzyka podatkowego związanego z błędnym stosowaniem przepisów podatkowych, skutkującym powstaniem zaległości podatkowych, odsetek i sankcji karno-skarbowych nałożonych na członków zarządu, a także inne osoby zaangażowane w wypełnianie obowiązków podatkowych
  • ograniczenia ryzyka sporów z wierzycielami, instytucjami państwowymi (w szczególności urzędami skarbowymi i ZUS) oraz innymi uczestnikami obrotu gospodarczego

Zapewnimy Państwu wsparcie doświadczonych i wyspecjalizowanych prawników, doradców podatkowych oraz ekonomistów, którzy dają gwarancję rzetelności i fachowości świadczonych usług.

Opiekun: Joanna Szlęzak-Matusewicz