„Ceny transferowe – najnowsze uregulowania” | ECDP Group

„Ceny transferowe – najnowsze uregulowania”

Cele szkolenia

Przygotowaliśmy zestaw praktycznych warsztatów szytych na miarę potrzeb osób zajmujących się polityką cen transferowych. Bazujemy na rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów, rozwiązujemy przykładowe case studies.

Program szkolenia

I. Wytyczne OECD oraz inne przepisy międzynarodowe a kształt polskich przepisów w zakresie cen transferowych.

II. Powstanie obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej:

1. Podmioty zobligowane do tworzenia dokumentacji podatkowej:
a) kryteria powiązań z uwzględnieniem zmian
b) skala działalności
c) podatnicy rozpoczynający działalność
d) kryteria podmiotowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
e) zmiany kryteriów powiązań 2018 r.

2. Zakres przedmiotowy obowiązku szczególnego dokumentowania transakcji:
a) transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
b) inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
c) gradacja progu istotności transakcji
d) próg dla umowy spółki niebędącej osobą prawną lub umowy wspólnego przedsięwzięcia
e) transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

III. Dokumentacja podatkowa lokalna (local file).

1. Elementy dokumentacji lokalnej:
a) opis transakcji oraz innych zdarzeń, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
b) dane finansowe
c) informacje o podatniku
d) dokumenty źródłowe

2. Analizy porównawcze jako istotny element dokumentacji cen transferowych:
a) analizy porównawcze w świetle Wytycznych OECD
b) progi wartościowe dla wymogu wykonywania analiz benchmarkingowych
c) sposoby przeprowadzania analiz
d) źródła danych porównawczych
e) opis zgodności warunków transakcji z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty
f) przykłady analiz benchmarkingowych

IV. Dokumentacja podatkowa grupowa (master file).

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji.

2. Elementy dokumentacji grupowej:
a) opis grupy
b) dane finansowe
c) polityka cen transferowych

Dzień II

I. Inne obowiązki sprawozdawcze:

1. Raportowanie według krajów (country by country reporting)
2. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej
3. CIT-TP (PIT-TP)- w jaki sposób wypełnić formularz?

II. Obowiązujące terminy w zakresie obowiązków informacyjnych:

1. Termin sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz jej aktualizacji
2. Termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym
3. Terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, uproszczonego sprawozdania, raportu według krajów
4. Plan działań w zakresie dokumentacji podatkowej

III. Aktualne zagadnienia:

1. Usługi o niskiej wartości dodanej
2. Restrukturyzacja działalności
3. Porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych

IV. Zmiany 2018:

1. Funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych a aspekty cen transferowych
2. Wyłączenia spod trybu określania dochodów na podstawie art. 11 ustawy
3. Limitowanie kosztów uzyskania przychodów wśród podmiotów powiązanych

V. Elementy dokumentacji podatkowej według nowych reguł w praktyce:

1. Dokumentacja podatkowa lokalna dla transakcji pożyczki
2. Dokumentacja podatkowa lokalna dla transakcji usług wewnątrzgrupowych

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu