„Kreowanie pomocnych w rozwoju pomysłów na biznes” | ECDP Group

„Kreowanie pomocnych w rozwoju pomysłów na biznes”

Cele szkolenia

Celem warsztatu jest:

•  wymiana doświadczeń uczestników szkolenia;

•  tworzenie strategii działania firmy w oparciu o identyfikację talentów i nadzwyczajność;

•  nauka umiejętności określania strategicznych  momentów dla procesu funkcjonowania firmy;

•  nauka umiejętności identyfikacji idealnego klienta dla firmy;

•  nauka umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach podczas pracy z klientem.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wstępny kontrakt. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników.

2. Wykład o  identyfikacji talentów,  uzupełniających się umiejętnościach. „Fioletowa krowa” – nauka umiejętności określania jakie unikatowe wartości oferuje firma klientom. Inwentaryzacja osiągnięć- tworzenie tablic osiągnięć i  nadzwyczajności (wykład, burza mózgów,  ćwiczenia koncepcyjne indywidualne oraz w podgrupach).

3. Określenie celów firmy. Określenie tu i teraz oraz momentu do którego zmierza firma. Przekształcanie automatycznych negatywnych myśli. Stworzenie potężnych afirmacji, tworzenie emocjonalnych kotwic do więzi neuronowych, tworzenie tablic wizji (praca w parach lub trójkach, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne indywidualne oraz w podgrupach, wymiana doświadczeń i opinii).

4. Mini wykład na temat strategicznych momentów dla procesu funkcjonowania firm.  Wizja, koncentracja, działanie. Tworzenie analizy luki, planu przychodów, mapy procesu sprzedaży. Odpowiedz na pytanie: Dokąd zmierzamy? Czego potrzebujemy aby tam dojść? Jak tego dokonamy? (wykład ,burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne indywidualne oraz w podgrupach).

5. Nauka umiejętności identyfikacji idealnego klienta dla firmy. Studium  przypadku. Dotarcie do idealnego klienta. Przyciągnąć. Zatrzymać. Poinformować. Zaoferować. DNA firmy.  (studium przypadku, burza mózgów, wymiana doświadczeń)

6. Trudny klient – konstruktywne sposoby radzenia sobie z jego zachowaniami. Diagnoza i scenki korekcyjne oparte na doświadczeniach uczestników

(psychodramy, prace indywidualne, zapis wideo i jego analiza).

7. Reklamacje – jak sobie radzić z uzasadnionymi pretensjami i złością klientów? (psychodramy, zapis wideo i jego analiza, przedstawienie modelu, trening).

8. Zatrudniać czy zlecać? Kiedy prosić o pomoc?  Rola coacha i mentora w procesie rozwoju (burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, wymiana doświadczeń )

Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu