„Kształtowanie postaw przedsiębiorczych” | ECDP Group

„Kształtowanie postaw przedsiębiorczych”

Cele szkolenia

Celem warsztatu jest:

•  inspiracja do twórczego, odważnego, celowego myślenia i planowania etapów tworzenia własnej firmy;

•  nauka umiejętności komunikowania się z otoczeniem biznesowym  na poziomie potrzeb.

Program szkolenia

Program warsztatu ośmiogodzinnego:

1. Wstępny kontrakt. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników

2. Mini wykład na temat  Przedsiębiorczości –  Prawa Przyciągania, Prawa Inkubacji, Prawa Działania.

3. Odpowiedz na pytanie dlaczego stawiamy sobie cele, których nie osiągamy. Czym są przekonania? Jak wykorzystać neurony zwierciadlane w procesie  bycia przedsiębiorczym. Tworzenie afirmacji, przykłady tablic wizji ( burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne w podgrupach).

4. Mini wykład dotyczący  diagnozy typów osobowości  własnej i rozmówcy,  programy informacyjne NLP. Co mówić i robić, aby zdobyć zaufanie i życzliwość rozmówcy, rozumiejąc jego podświadomość? (wykład, scenka diagnostyczna, ćwiczenie koncepcyjne).

5. Mini wykład dotyczący mechanizmów projekcji, pułapów komunikacyjnych .

6. Nauka  umiejętności budowania dobrego kontaktu z rozmówcą. Odsłanianie siebie – nazywanie swoich intencji i interesów. Aktywne poznawanie potrzeb rozmówcy – trudne pytania. Parafrazowanie potrzeb oraz porządkowanie wypowiedzi rozmówcy. Nauka metody skutecznego słuchania, zabezpieczania się  przed nieporozumieniami i zjednania do współpracy (ćwiczenia w parach, scenki diagnostyczne, analiza zapisu wideo, scenki korekcyjne).

Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu