„Negocjacje w organizacji” | ECDP Group

„Negocjacje w organizacji”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na:

• nauce umiejętności rozumienia dlaczego dochodzi do konfliktów i nieporozumień

• pokazaniu, że nie warto tracić czasu i energii na szukanie „innych” winnych i odpowiedzialnych

• nauce umiejętności przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych, formułowania problemów i szukania rozwiązań – bez walki na sztywne stanowiska  i argumenty

• nauce posługiwania się  modelem rozwiązywania konfliktowych sytuacji i standardów działania, które zabezpieczają przed destrukcją

• budowaniu świadomej, odpowiedzialnej i konstruktywnej współpracy między różnymi działami w firmie

• zabezpieczeniu przed groźnymi i demotywującymi projekcjami ze strony różnych sił w firmie (jeśli Zarząd i główni Decydenci odsłonią swoje ważne interesy i kryteria podejmowania decyzji)

• zwiększeniu efektywności działania i spójności w realizacji ważnych celów firmy

• umiejętności budowania przez Decydentów  większego bezpieczeństwa i wspólnych standardów rozwiązywania trudnych problemów, dzięki czemu uczą się umiejętności zdobywania ważnych informacji, które najczęściej obecne są tylko w drugim obiegu.

 

Po indywidualnym treningu w trakcie zajęć, każdy szef będzie potrafił:

• odróżniać stanowiska od interesów (potrzeb) i wydobywać potrzeby od podwładnych

• nazywać odważnie i jasno własne intencje i interesy (szczególnie w trudnych, konfliktowych sytuacjach)

• wygłosić precyzyjne expose, dotyczące tego za co będzie karał, a za co nagradzał

• przekazywać trudne decyzje, tak aby chronić własne interesy i nie zaprzepaścić szansy na motywowanie podwładnych (nawet jeśli jest to najtrudniejsza sytuacja – zwolnienie)

• używać modelu negocjacji nastawionych na współpracę w sytuacjach konfliktu interesów wewnątrz firmy (stanowisko – potrzeby – problem do rozwiązania – wspólne poszukiwanie rozwiązań)

• przechodzić od prośby do negocjacji, kiedy w rozmowie z podwładnym argumenty nie skutkują

• przeprowadzić narzekającego i marudzącego podwładnego od czarnowidztwa i destrukcyjnej krytyki do budowania postawy odpowiedzialności i konstruktywnego poszukiwania rozwiązań

• karać i nagradzać swoich pracowników z poszanowaniem ich godności i z wykorzystaniem długiej listy pozafinansowych form sankcji i docenienia

• pełnić rolę mediatora w konfliktach między swoimi podwładnymi.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników. Doprecyzowanie celu i przebiegu spotkania (runda).

2. Zabezpieczenie uczestników przed  projekcjami i nieporozumieniami. Przedstawienie sposobów  konstruktywnego porozumiewania się, nauka niezbędnych umiejętności komunikacyjnych w sytuacji konfliktu i destrukcyjnych emocji ( mini  – wykład, ćwiczenia w parach i trójkach). Odsłanianie własnych intencji, potrzeb i ważnych informacji dla partnera.   Zadawanie pytań w obszarze ważnych i trudnych tematów.

3. Przechodzenie od stanowisk do ważnych interesów.

4. Sprawdzanie rozumienia potrzeb partnera poprzez parafrazę.

5. Torowanie ważnych informacji, aby oczyścić i zamknąć trudną przeszłość (ćwiczenia w parach).

6. Chcę, żebyś o mnie wiedział, że bolało mnie …

7. Trudno jest mi się przyznać do …

8. Trudno było mi zrozumieć i zaakceptować ….

9. Jestem gotowy zainwestować w nasz kontakt

10. Trening udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych oraz zamiany oceny na opinię  jako sposób radzenia sobie z bolesną i destrukcyjną krytyką ( mini – wykład, ćwiczenia w parach i trójkach).

11.  Model negocjacji nastawionych na współpracę. Jak przechodzić od sztywnych stanowisk do ważnych potrzeb i formułowania problemów do wspólnego rozwiązania (mini wykład, diagnoza, analiza, korekta i trening nowych umiejętności w parach, zapis wideo).

12. Narzędzia obrony przed presją i manipulacją – zachowania asertywne: asertywna odmowa, stawianie granic, poszukiwanie krytyki (mini wykład, diagnoza, analiza, korekta i trening nowych umiejętności w parach, zapis wideo).

13. Model przechodzenia od prośby do negocjacji (trening w małych grupach).

14. Podział na grupy interesów wynikające z aktualnej struktury firmy lub zespołu – przygotowanie listy interesów poszczególnych sił (ćwiczenie koncepcyjne).

15. Negocjacje grupowe. Przedstawienie listy realnych interesów oraz formułowanie problemów negocjacyjnych koniecznych do podjęcia w zespole lub firmie (mini – wykład,  ćwiczenie koncepcyjne).

16. Określenie najważniejszych norm podczas dalszej współpracy i wybranie osób odpowiedzialnych za stosowanie właściwych standardów i respektowanie głównych wartości (burza mózgów).

17. Stworzenie zespołów roboczych, które po szkoleniu będą poszukiwać rozwiązań dla nazwanych problemów. Planowanie zadań (burza mózgów, ćwiczenie koncepcyjne).

18. Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu