„Podatek u źródła. Ustawa o CIT. Umowy międzynarodowe. Zasady ogólne. Problemy i wątpliwości.” | ECDP Group

„Podatek u źródła. Ustawa o CIT. Umowy międzynarodowe. Zasady ogólne. Problemy i wątpliwości.”

Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu omówienie podstawowych kwestii związanych z umowami międzynarodowymi oraz szczegółową analizę Ustawy o CIT. Przedstawiana teoria wzbogacana jest przykładami zagadnień, które mogą budzić spory w ich praktycznym stosowaniu.

Program szkolenia

I     Zasady ogólne. Ustawa o CIT.

 1. Podstawa prawna w ustawie o CIT.
  • Należności licencyjne.
  • Odsetki.
  • Dywidendy.
  • Usługi niematerialne.
  • Przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej i morskiej.
 2. Zmiany w zakresie podatku u źródła.
 3. Certyfikat rezydencji.
  • Pojęcie i charakter.
  • Termin ważności.
 4. Zwolnienia wynikające z ustawy o CIT.
  • Dywidendy.
  • Odsetki i należności licencyjne.
 5. Pojęcie zakładu.
 6. Obowiązki dokumentacyjne.

II   Umowy międzynarodowe.

 1. Konwencja Modelowa OECD.
 2. Znaczenie umów międzynarodowych.
  • Należności licencyjne.
  • Dywidendy.
  • Odsetki.
  • Praca najemna.

III  Wybrane zagadnienia rodzące spory w praktycznym stosowaniu.

 1. Cash pooling.
 2. Programy komputerowe.
 3. Bilety lotnicze.
 4. Najem urządzenia przemysłowego.
 5. Zagadnienie potrącenia podatku.
 6. Kurs waluty.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu