„Podróże służbowe” | ECDP Group

„Podróże służbowe”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na wyjaśnieniu zasadniczych różnic pomiędzy podróżą służbową a innymi formami delegowania pracowników. Uczestnicy szkolenia zdobywają wiedzę na temat zasad dotyczących diet wypłacanych pracownikom, sposobu rozliczenia podróży służbowych oraz dokumentów, które są niezbędne do dokonania poprawnego rozliczenia.

Program szkolenia

I     Definicja

 1. Miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa.
 2. Siedziba a podróż służbowa.
 3. Podróż służbowa a czas pracy.
 4. Podróż służbowa a oddelegowanie.
 5. Podróż służbowa a szkolenie.
 6. Podróż służbowa pracowników mobilnych.

II   Czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej

III  Diety

 1. Podróże służbowe krajowe.
 2. Podróże służbowe zagraniczne.
 3. Posiłki w ramach usługi hotelarskiej.
 4. Obiad lub kolacja z kontrahentem podczas podróży służbowej.
 5. Dieta.
 6. Dieta ujemna.

IV  Zwrot kosztów przejazdu, noclegu, innych wydatków

 1. Różne środki transportu.
 2. Prywatny samochód pracownika.
 3. Ryczałt/zwrot wydatków faktycznie poniesionych.
 4. Parkingi i autostrady.
 5. Wynajem samochodu w kraju oraz zagranicą.
 6. Ubezpieczenie w trakcie podróży służbowej.

V   Dokumentowanie wydatków

VI  Rozliczanie podróży służbowych

VII  Należności z tytułu podróży służbowych jako koszty uzyskania przychodów

 1. Cel wyjazdu.
 2. Wysokość kosztów.
 3. Moment rozpoznania kosztów uzyskania przychodów.

VIII  Należności z tytułu podróży służbowych – konsekwencje w PIT

 1. Zwolnienie.
 2. Umowy cywilnoprawne.
 3. Należności z tytułu podróży służbowych a koszt uzyskania przychodu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu