,,Proaktywność w budowaniu relacji z Klientem” | ECDP Group

,,Proaktywność w budowaniu relacji z Klientem”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na uczeniu i trenowaniu:

• nauce budowania relacji biznesowych opartych na szacunku, długotrwałej współpracy i obopólnej satysfakcji;

• nauce komunikowania się w procesie budowania relacji;

• nauka tworzenia własnego wizerunku jako profesjonalnego partnera w relacjach biznesowych;

• nauce umiejętności budowania własnego autorytetu, zdobywania zaufania;

• nauce pozyskiwania „Klienta na całe życie”.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wstępny kontrakt. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników (runda).

2. Strategie budowania relacji z klientami /wewnętrznym i zewnętrznym/. Twarda, miękka, rzeczowa oparta o zasady. Czym jest proaktywność w budowaniu relacji z Klientem? Język reaktywny, język proaktywny (mini –  wykład, burza mózgów, ćwiczenia w parach i trójkach).

3. Podstawowe umiejętności budowania dobrego kontaktu z klientem /wewnętrznym i zewnętrznym/. Odsłanianie siebie – nazywanie swoich intencji i interesów. Aktywne poznawanie potrzeb klienta – trudne pytania i sposoby zdobywania informacji. Parafrazowanie interesów oraz porządkowanie wypowiedzi partnera poprzez aktywne i  skuteczne słuchanie, aby  zabezpieczyć się  przed nieporozumieniami i zjednać  klienta /wewnętrznego i zewnętrznego/ do współpracy (mini-wykład, ćwiczenia w parach i trójkach). Nauka umiejętności zawierania pozytywnej transakcji psychologicznej z klientem w imię zasady, że najważniejszym towarem handlowym jest satysfakcja klienta /wewnętrznego i zewnętrznego/ z kontaktu z oferentem (mini-wykład, diagnoza, analiza, korekta i trening nowych umiejętności w parach, zapis wideo).

4. „Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe”. Czy chciałbyś nawiązać długotrwałą relację z sprzedawcą, pracodawcą wywierającym presje, zalewającym potokiem informacji, wpędzającym w poczucie winy, przekonywującym na siłę do atrakcyjności oferty? Partnerska relacja, nie manipulacja – przedstawienie zasad naszej filozofii budowania relacji (mini-wykład, burza mózgów).

5. Czego nie lubią klienci. Obsługa klienta, czy współpraca? (burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne)

6. Nauka umiejętności tworzenia wizerunku  profesjonalnego partnera w relacjach biznesowych. Czyli jak zbudować doskonały kontakt z klientem? (mini-wykład, diagnoza, analiza, korekta i trening nowych umiejętności w parach, zapis wideo).

7. Nauka umiejętności unikania rutyny, „zatruwaczy”, czyli zniechęcenia, osłabienia, wątpliwości w procesie budowania relacji (mini-wykład, diagnoza, analiza, korekta i trening nowych umiejętności w parach, zapis wideo).

8. Wypracowanie sposobów na docenienie „Klienta na całe życie” (burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne).

9. Podsumowanie warsztatu.

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu