„Proaktywność w budowaniu relacji z klientem” | ECDP Group

„Proaktywność w budowaniu relacji z klientem”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na:

•  nauce budowania relacji biznesowych opartych  na szacunku, długotrwałej współpracy  i obopólnej satysfakcji

•  nauce komunikowania się w procesie budowania relacji

•  nauka tworzenia własnego  wizerunku jako  profesjonalnego partnera w relacjach biznesowych

•  nauce umiejętności budowania własnego autorytetu, zdobywania zaufania

•  nauce pozyskiwania „Klienta na całe życie”

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego

1. Wstępny kontrakt. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników (runda).

2. Strategie budowania relacji z klientami /wewnętrznym i zewnętrznym/. Twarda, miękka, rzeczowa oparta o zasady. Czym jest proaktywność w budowaniu relacji z Klientem. Język reaktywny, język proaktywny (mini –  wykład, burza mózgów,  ćwiczenia w parach i trójkach).

3. Podstawowe umiejętności budowania dobrego kontaktu z klientem /wewnętrznym i zewnętrznym/. Odsłanianie siebie – nazywanie swoich intencji i interesów. Aktywne poznawanie potrzeb klienta – trudne pytania i sposoby zdobywania informacji. Parafrazowanie interesów oraz porządkowanie wypowiedzi partnera poprzez aktywne i  skuteczne słuchanie, aby  zabezpieczyć się  przed nieporozumieniami i zjednać  klienta /wewnętrznego i zewnętrznego/do współpracy  (mini-wykład, ćwiczenia w parach i trójkach). Nauka umiejętności zawierania pozytywnej transakcji psychologicznej z klientem w imię zasady, że najważniejszym towarem handlowym jest satysfakcja klienta /wewnętrznego i zewnętrznego/  z kontaktu z oferentem (mini-wykład, diagnoza, analiza, korekta i trening nowych umiejętności w parach, zapis wideo).

4. „Nie rób drugiemu, co Tobie niemiłe”.  Czy chciałbyś nawiązać długotrwałą relację z sprzedawcą, pracodawcą wywierającym presje, zalewającym potokiem informacji, wpędzającym w poczucie winy, przekonywującym  na siłę do atrakcyjności oferty? Partnerska relacja, nie manipulacja – przedstawienie zasad naszej filozofii budowania relacji ( mini-wykład, burza mózgów).

5. Czego nie lubią klienci. Obsługa klienta czy współpraca ( burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne)?

6. Nauka umiejętności tworzenia  wizerunku  profesjonalnego partnera w relacjach biznesowych. Czyli  jak zbudować doskonały kontakt z klientem? (mini-wykład, diagnoza, analiza, korekta i trening nowych umiejętności w parach, zapis wideo).

7. Nauka umiejętności unikania rutyny, „zatruwaczy” czyli zniechęcenia, osłabienia, wątpliwości  w procesie budowania relacji (mini-wykład, diagnoza, analiza, korekta i trening nowych umiejętności w parach, zapis wideo).

8. Wypracowanie sposobów na docenienie „Klienta na całe życie” ( burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne).

9. Podsumowanie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu