„Rewolucja Podatek VAT 2018 r. – split payment, nowy wykaz podatników czynnych i wykreślonych, kasy on line, PKWiU, nowe zasady ulgi na złe długi” | ECDP Group

„Rewolucja Podatek VAT 2018 r. – split payment, nowy wykaz podatników czynnych i wykreślonych, kasy on line, PKWiU, nowe zasady ulgi na złe długi”

Cele szkolenia

Podczas szkolenia kompleksowo analizujemy najnowsze zmiany w przepisach VAT i ich praktyczny wpływ na prowadzenie biznesu.

Program szkolenia

 1.     Mechanizm split payment, tzw. podzielonej płatności:

a)     podmioty zobowiązane do stosowania split payment

b)    harmonogram wejścia w życie regulacji

c)     mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty

d)    split payment u podmiotu otrzymującego zapłatę

e)     korzyści wynikające ze stosowania split payment

f)      zagrożenia związane ze stosowaniem podzielonej płatności

g)     split payment a ulga na złe długi

h)    jaki wpływ na split payment ma faktoring i kompensowanie transakcji?

i)       split payment dowolny czy fakultatywny?

j)       jak otworzyć rachunek VAT?

k)     odpowiedzialność za rozliczenia w systemie split payment

l)       czy między rachunkami VAT podatnik będzie mógł doknywać przelewów?

m)  ile rachunków bank zostanie otworzonych podatnikom?

n)    dyskonto zobowiązania VAT, gdy płatność z rachunku VAT – w jakiej wartości można obniżyć zobowiązanie – przykłady

o)    zasady wnioskowania o zwrot środków zgromadzonych na rachunku VAT

p)    uznanie i obciążenie rachunku VAT – katalog zamknięty przypadków

q)    w jaki sposób będzie realizowany przelew – dwa przelew za zapłatę czy jeden?

r)      jakie informacje o rachunku bankowym podawać na fakturze?

 2.     Nowy wykaz podatników VAT czynnych, wykreślonych i niezarejestrowanych:

a)     informacje jakie będą publikowane przez Szefa KAS

b)    publikacja w wykazie rachunku bankowego podatnika oraz negatywne skutki związane z dokonaniem zapłaty z pominięciem tego rachunku

c)     okres przez jaki przechowywane mają być dane podatników

d)    zagrożenia związane z publikacją tego rodzaju danych

e)     wpływ regulacji na bezpieczeństwo obrotu

 3.     Nowe wymogi dotyczące kas rejestrujących on line:

a)     jakie mają być zasady działania kas rejestrujących online

b)    od kiedy należy przesyłać dane do Centralnego Repozytorium Kas

c)     od kiedy należy obligatoryjnie wymienić kasę rejestrującą tak, aby odpowiadała nowym wymogom

d)    kasy rejestrujące online a Jednolity Plik Kontrolny

e)     co w sytuacji gdy z powodu problemów technicznych podatnik nie może przesyłać danych z kasy online

f)      nowe sankcje w kasach rejestrujących

 4.     Pozostałe zmiany na 2018 r.:

a)     przedłużenie stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r.

b)    zmiany w zakresie stosowania ulgi na złe długi

c)     faktura wystawiana do paragonu – kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury

d)    nowe sankcje podatkowe w przypadku wystawienia nieprawidłowych faktur, jak i ujęcia takich faktur w rejestrze VAT

e)     nowe rozporządzenie zwalniające z obowiązku stosowania kas rejestrujących (nowy katalog podatników zobligowanych do instalacji kas rejestrujących)

f)      nowa stawka VAT na wyroby i procedury medyczne

g)     nowe regulacje dotyczące pierwszego zasiedlenia – nowe zasady ustalania wysokości opodatkowania przy sprzedaży nieruchomości

 5.     JPK – najważniejsze zasady przy tworzeniu rejestrów VAT – na co zwrócić uwagę, jakie elementy wykazywać, stanowiska Ministerstwa Finansów, zmiany w ewidencji; nowa struktura JPK VAT.

 6.     Należyta staranność w VAT:

a) co to jest należyta staranność?

b) jak zachować należytą staranność?

c) należyta staranność – czy trzeba tworzyć i stosować procedury wewnętrzne? konsekwencje niedochowania należytej staranności

d) należyta staranność w wyjaśnieniach organów podatkowych oraz sądów administracyjnych

f) jak sprawdzić kontrahenta? ścieżka postępowania

g) należyta staranność a sankcje w VAT

h) czy będą objaśnienie wydane w zakresie należytej staranności?

 7.     Pozostałe zagadnienia – na co zwrócić uwagę w zakresie najnowszych stanowisk organów podatkowych jak i sądów administracyjnych, w tym m.in.:

a) usługi budowlane a obowiązek podatkowy

b) szczególne zasady rozpoznania obowiązku podatkowego dla czynności wykonywanych w okresach rozliczeniowych

c) faktura wzywająca do uiszczenia zaliczki – wystawienie przedwcześnie – skutki dla podatnika

d) korekta WNT a prawo do odliczenia – stanowisko sądowe

e) mechanizm odwrotnego obciążenia a rozpoznanie obowiązku podatkowego metodą kasową – nowe podejście organów podatkowych

f) karty paliwowe – ryzyko odliczenia podatku naliczonego

g) nowa opłata recyklingowa za foliówki a podstawa opodatkowania VAT

 8.     Panel dyskusyjny

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu