„Savoir – vivre w biznesie” | ECDP Group

„Savoir – vivre w biznesie”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na:

• przekazaniu zasad savoir – vivre w biznesie;

• zdobyciu przez uczestników szkolenia umiejętności  radzenia sobie w trudnych  sytuacjach związanych  savoir – vivre w biznesie.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wstępny kontrakt i rozpoznanie oczekiwań uczestników szkolenia (runda).

2. Niebezpieczeństwa dnia powszedniego (proszę, dziękuję, przepraszam).

3. Formy towarzyskie w miejscu pracy.

4. Kontakty przełożonych z pracownikami.

5. O zachowaniu się w miejscu pracy.

6. Nowoczesna komunikacja.

7. Konwersacja – przyjemność czy obowiązek (kontakt z partnerem w trakcie rozmowy).

8. Jak się zachować w podróży służbowej (jak dobrze przygotować się do podróży? Jak uszanować zwyczaje kraju, w którym gościsz)?

9. Właściwa prezentacja (postawa ciała, higiena i pielęgnacja ciała).

10. Zasady harmonijnego współżycia.

11. Wyjść naprzeciw drugiemu człowiekowi.

12. Formy towarzyskie w miejscu publicznym.

13. Słowniczek dobrych manier.

14. Jak nakrywać i podawać do stołu?

15. O zachowaniu się przy stole.

16. Zwyczaje obowiązujące przy stole.

17. Wyższa sztuka jedzenia.

18. Udane przyjęcie (wysyłanie zaproszeń, przychodzą goście).

19. Jak Cię widzą, tak Cię piszą (jak ubierać się do pracy, ubranie na szczególne okazje).

20. Jak sobie radzić z „trudnymi” osobami, zachowując fason?

21.  Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu