„Szef prawie idealny. Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności oraz szacunku do współpracowników i zwierzchników” | ECDP Group

„Szef prawie idealny. Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności oraz szacunku do współpracowników i zwierzchników”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na tym, aby każdy szef po indywidualnym treningu potrafił:

•  odróżniać stanowiska od interesów (potrzeb) i wydobywać informacje o  potrzebach  od podwładnych

•  nazywać odważnie i jasno własne intencje i interesy (szczególnie w trudnych, konfliktowych sytuacjach)

•  wygłosić precyzyjne expose, dotyczące tego za co będzie karał, a za co nagradzał

•  przekazywać trudne decyzje, tak aby chronić własne interesy i nie zaprzepaścić szansy na motywowanie podwładnych (nawet jeśli jest to najtrudniejsza sytuacja – zwolnienie)

•  używać modelu negocjacji nastawionych na współpracę w sytuacjach konfliktu interesów wewnątrz firmy (stanowisko – potrzeby – problem do rozwiązania – wspólne poszukiwanie rozwiązań)

•  przechodzić od prośby do negocjacji, kiedy w rozmowie z podwładnym argumenty nie skutkują

•  przeprowadzić narzekającego i marudzącego podwładnego od czarnowidztwa i destrukcyjnej krytyki do budowania postawy odpowiedzialności i konstruktywnego poszukiwania rozwiązań

•  karać i nagradzać swoich pracowników z poszanowaniem ich godności i z wykorzystaniem  pozafinansowych form sankcji i docenienia

•  pełnić rolę mediatora w konfliktach między swoimi podwładnymi

•  świadomie kreować swój wizerunek zewnętrzny .

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1.    Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników (runda).

2.    Szef prawie idealny – wykład o filozofii szefowskiej i wymiana doświadczeń.

3.    Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z podwładnym. Sztuka mówienia o powodach własnego działania oraz zadawanie trudnych pytań (ćwiczenia w parach i trójkach).

4.    Model negocjacji nastawionych na współpracę. Podstawowy sposób regulowania konfliktu interesów oraz budowania współpracy i współodpowiedzialności w relacji szef – podwładny (psychodrama, zapis  i analiza wideo) .

5.    Szef w polu decyzji. Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać  i przekazywać niewygodne polecania służbowe. Trening z wykorzystaniem algorytmu trudnej decyzji i bazowych technik asertywności szefa (psychodramy, zapis i analiza wideo, praca w podgrupach).

6.    Expose szefa. Wyznaczanie podwładnym granic i komunikowanie minimalnych  i maksymalnych preferencji zgodnie z systemem wartości szefa  (psychodramy – indywidualne wystąpienia) .

7.     Algorytm karania i nagradzania. Jak motywować podwładnych i budować ich odpowiedzialność wdrażając negatywne i pozytywne konsekwencje (psychodramy z używaniem bazowego standardu,  praca w podgrupach).

8.    Typowe, trudne sytuacje w roli szefa. Jak kształtować u podwładnych postawę samodzielności i odpowiedzialności w sytuacji konfliktu interesów (psychodramy, trenowanie nowych narzędzi psychologicznych).

9.      Szef w polu prośby. Ćwiczenie używania algorytmu od prośby do negocjacji, który wymusza postawę odpowiedzialności i zjednuje podwładnego do współpracy (mini-wykład, ćwiczenia w parach).

10. Jak przeciwstawiać się osłabnięciu entuzjazmu u pracowników oraz mobilizować ich do działań (mini-wykład, burza mózgów)?

11. Algorytm radzenia sobie z narzekającymi i „marudzącymi” pracownikami  (mini-wykład, ćwiczenia w parach).

12. Szef w roli mediatora. Jak rozwiązywać konflikty w zespole, „zmuszając” podwładnych do współpracy i odpowiedzialnej postawy (psychodramy, praca w małych grupach, trenowanie algorytmu mediacji).

13. Planowanie realnych zmian w działalności w relacji szef- podwładny oraz podsumowanie szkolenia.

14. Wizerunek zewnętrzny – kolor, styl, fason, dieta, pielęgnacja twarzy i ciała.

15. Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu