„Szef wobec zespołu. Czym jest proces grupowy? Jak zarządzać zespołem w zgodzie z naturalnymi mechanizmami procesu ?” | ECDP Group

„Szef wobec zespołu. Czym jest proces grupowy? Jak zarządzać zespołem w zgodzie z naturalnymi mechanizmami procesu ?”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na tym, aby każdy szef po indywidualnym treningu:

• odczuwał  mniej stresu i frustracji w kontakcie z zespołem

• mógł budować pozytywne nastawienie do swoich podwładnych i nie marnował czasu oraz sił na niepotrzebną walkę i konfrontację

• wiedział, jak prowadzić podwładnych do postawy większej odpowiedzialności i samodzielności

• potrafił zyskać większe zaufanie podwładnych i ich prawdziwe zaangażowanie w rozwiązywanie ważnych  problemów

• potrafił wykorzystać  potencjał narzekających pracowników do odpowiedzialnego rozwiązywania problemów i zaangażowana ich w sprawy firmy.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

I.  Fazy rozwoju małej grupy.  Psychologia rozwoju małej grupy (wykład i modele działania).

II. Odpowiedź na pytania :

1.  Jak dyrektywnie konstruować doświadczenia aktywizujące zespół?

2. Jak radzić sobie z biernością i brakiem aktywności grupy ?

3.  Jak budować bezpieczeństwo w zespole i „otwierać” trudne tematy?

4.  Jak „wymuszać” przepływ ważnych informacji w grupie?

III. Faza różnicowania. Odpowiedz na pytania:

1. Jak radzić sobie z nadaktywnością grupy ?

2. Jak rozpoznawać i wykorzystywać nieformalne role grupowe?

3. Jak uczyć pracowników, aby zamiast bolesnych ocen używali informacji zwrotnych?

4. Jak wyznaczać nowe odpowiedzialne zadania?

IV. Faza kryzysu odpowiedzialności (grupa narzekająca). Odpowiedz na pytania :

1.  Jak radzić sobie z marudzeniem i narzekaniem „zatrutych” podwładnych?

2. Jak formułować problemy do wspólnego rozwiązania ?

3. Jak zmuszać podwładnych do wysiłku i współodpowiedzialności za podjęte działania?

4. Jak wymierzać sankcje za brak gotowości do współpracy i osłabianie kolegów?

V. Faza ataku na lidera. Odpowiedz na pytania:

1. Jak obronić autorytet szefa w obliczu ataku grupy na lidera i nadmiarowych, osobistych pretensji do szefa?

2. Jak wykorzystać atak na lidera na rzecz wzmocnienia grupy?

3. Jak przygotować się do nowej roli szefa po ataku na lidera?

VI. Faza nadzwyczajnej mocy grupy . Odpowiedz na pytania :

1. Jak wykorzystać tę fazę na rzecz firmy i przygotować się do ostatniego etapu rozwoju grupy? Faza realnych możliwości grupy. Odpowiedz na pytanie: co zrobić gdy już ukształtowaliśmy zespół odpowiedzialnych i samodzielnych pracowników?

2. Prowadzenie zebrań i szkoleń z wykorzystaniem potencjału grupy i z użyciem aktywnych metod.

VII. Planowanie realnych zmian w roli szefa.

VIII. Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu