„Techniki wywierania wpływu” | ECDP Group

„Techniki wywierania wpływu”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na:

•  zdobyciu wiedzy na temat technik i metod ułatwiających komunikację wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z klientami i partnerami w interesach

•  zdobyciu wiedzy na temat techniki przekonywania oraz tajników komunikacji międzyludzkiej

•  zwiększeniu świadomości czynników kluczowych dla skutecznego wywierania wpływu

•  zidentyfikowaniu obszarów i siły własnego wpływu w kluczowych dla ludzi relacjach

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wywieranie wpływu czy manipulacja- o co tak naprawdę chodzi (mini-wykład, burza mózgów)?

o        Czym jest wywieranie wpływu, a czym manipulacja

o        Definicje pojęć

2. Reguły psychologiczne na których opierają się techniki manipulacyjne (mini-wykład, burza mózgów)

o   Reguła wzajemności

o   Reguła kontrastu

o   Reguła niedostępności

o   Reguła społecznego dowodu słuszności

o   Reguła lubienia i sympatii

o   Reguła autorytetu

o  Reguła zaangażowania i konsekwencji

3. Techniki manipulowania ludźmi w pracy. Jak je rozpoznać i umieć się obronić ( mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, case study, psychodrama)

o   Wzbudzanie poczucia winy

o   Naruszanie prywatności

o   Celowe przeszkadzanie

o   Wywieranie presji bez wyraźniej przyczyny

o   Dobry i zły

o   Udawanie kogoś innego

o   Wpływ bodźców zewnętrznych

o   Wspólnota interesów

o   Pozytywne nastawienie i konsekwentne działanie

o   Rozwiązywanie spraw nie do rozwiązania

4. Typologia osobowości, a podatność na techniki wywierania wpływu (wykład, ćwiczenia koncepcyjne, psychodrama)

o   Typologia stylów zachowań – zalety, motywowanie, przydatność dla organizacji, ograniczenia i możliwość ich kompensacji

o   Typologia osobowości – jak rozmawiać z drugim człowiekiem by budować relacje długookresowe

o   Bank obiekcji

5. Mechanizmy obrony ( mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, psychodrama)

o   Radzenie sobie z „trudnymi” ludźmi

o   Komunikacja perswazyjna

o        Rodzaje komunikatów

6. Zakończenie warsztatu

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu