„VAT w obrocie międzynarodowym 2018 – WDT, WNT, eksport i import towarów, transakcje łańcuchowe” | ECDP Group

„VAT w obrocie międzynarodowym 2018 – WDT, WNT, eksport i import towarów, transakcje łańcuchowe”

Program szkolenia

1. Dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT:

a) definicje ustawowe dostawy towarów
b) przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel
c) ustalenie momentu dokonania dostawy towarów a reguły handlowe, np. Incoterms 2010

2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

a) pojęcie i warunki dla zaistnienia WDT
b) obowiązek podatkowy w WDT
c) zaliczki na poczet WDT
d) podstawa opodatkowania w WDT
e) warunki uprawniające do zastosowania stawki 0% w świetle najnowszego orzecznictwa TSUE oraz sądów polskich. Katalog podstawowy i katalog uzupełniający
f) prawidłowy kurs

3. Eksport towarów:

a) pojęcie eksportu towarów; eksport bezpośredni i eksport pośredni
b) obowiązek podatkowy w eksporcie towarów
c) podstawa opodatkowania w eksporcie towarów
d) dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0% w eksporcie bezpośrednim i pośrednim
e) zaliczka na poczet eksportu towarów
f) rozliczenie eksportu towarów w deklaracji VAT
g) prawidłowy kurs

4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

a) pojęcie i warunki dla zaistnienia WNT
b) wyłączenia z WNT
c) obowiązek podatkowy w WNT
d) zaliczki na poczet WNT
e) faktura proforma od dostawcy, faktura zaliczkowa na 100 %, faktura przed dostawą a obowiązek podatkowy z tytułu WNT
f) podstawa opodatkowania w WNT
g) korekta WNT
h) odliczenie podatku naliczonego z tytułu WNT –  nowe, istotne zmiany obowiązujące od 2017 r. Zasady postępowania w przypadku braku faktury oraz w przypadku późniejszego otrzymania faktury. Najnowsze orzecznictwo sądowe
i) prawidłowy kurs

5. Import towarów:

a) pojęcie importu towarów
b) podatnik VAT z tytułu importu towarów
c) obowiązek podatkowy w imporcie towarów
d) podstawa opodatkowania

6. Transakcje łańcuchowe:

a) definicja
b) dostawa ruchoma – jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
c) dostawa (dostawy) nieruchoma – jak rozpoznać i jak określić miejsce opodatkowania?
d) zasady przyporządkowania transportu do dostaw łańcuchowych; komu przypisać organizację transportu?
e) studium praktycznych przypadków:
– transport organizowany przez pierwszego lub pośrednika lub ostatniego w kolejności podatnika – skutki podatkowe
– transporty w jednej transakcji według różnych warunków Incoterms
– transport do Unii Europejskiej i poza terytorium Unii Europejskiej

7. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT) jako odmiana dostaw łańcuchowych.

a) istota procedury i korzyści z niej płynące
b) warunki konieczne do zastosowania procedury
c) identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego, gdy nie spełniono warunków procedury
d) transport organizowany przez ostatecznego nabywcę a możliwość skorzystania z WTT
e) zasady wystawiania faktur w transakcjach trójstronnych

8. Prezentowanie dostaw łańcuchowych, w tym transakcji trójstronnych uproszczonych (WTT) w deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu