„Zarządzanie zmianą” | ECDP Group

„Zarządzanie zmianą”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na: 

• przedstawieniu metodologii zarządzania zmianą;

• nauce umiejętności planowania zmian;

• nauce umiejętności zarządzania ryzykiem podczas wdrażania zmian;

• prezentacji mini wykładów na temat psychologicznego aspektu zmiany;

• nauce umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z oporem;

• przedstawieniu technik wywierania wpływu, których można etycznie użyć zarządzając zmianą;

• przedstawieniu technik wdrażania zmiany w pracy i  życiu.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wprowadzenie do zarządzania projektem w obliczu zmian ( mini – wykład, wymiana doświadczeń, ćwiczenia koncepcyjne)

•  punkt wyjścia – jak radzisz sobie z sytuacją zmiany i zarządzania projektem w obliczu zmian;

•  zarządzanie zmianą, zarządzanie projektem– kluczowe aspekty;

•  psychologia zmiany.

2. Pojęcie zmiany organizacyjnej (mini – wykład, wymiana doświadczeń, ćwiczenia koncepcyjne)

• pojęcie zarządzania projektem w obliczu zmian;

• czynniki inicjujące zmiany w przedsiębiorstwach;

• podejścia do zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie, nurt systemowy, nurt behawioralny.

3. Na czym polega rozwój organizacji (mini – wykład, wymiana doświadczeń, ćwiczenia koncepcyjne)

• jakie zmiany przechodzi organizacja w toku rozwoju;

• zarządzanie w fazie wzrostu i zarządzanie w fazie kryzysu – wskazówki dla managerów.

4. Model wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie (mini – wykład, diagnoza, analiza psychodram, korekta, trening)

• model 3 kroków;

• scenki w parach.

5. Podstawy zarządzania ryzykiem (mini wykład, wymiana doświadczeń, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne)

• podział zagrożeń;

• planowanie przeciwdziałania przewidywanym zagrożeniom.

6. Metodyka projektowania zmian w przedsiębiorstwie (mini wykład, wymiana doświadczeń, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne)

• jak planować zmianę – ćwiczenie w którym uczestnicy szczegółowo zaplanują proces przeprowadzania zmiany;

• jak zarządzać projektem w obliczu zmian.

7. Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian (mini – wykład, diagnoza, analiza psychodram, korekta trening)

• rola komunikacji we wdrażaniu zmian;

• jak skutecznie komunikować zmianę;

• źródła oporu wobec zmian;

• rozpoznawanie symptomów oporu;

• metody przełamywania oporu;

• na czym polega i jak przebiega adaptacja pracowników do zmian;

• scenki w parach.

8. Skuteczne przeprowadzenie  przez lidera procesu zmiany (mini – wykład, diagnoza, analiza psychodram, korekta, trening)

• jak budować zaufanie i akceptację zmian organizacyjnych;

• jak przekonywać ludzi do zmiany;

• 7 reguł wywierania wpływu i tzw. chwile mocy R. Cialdiniego oraz model ekspresywnego i receptywnego wywierania wpływu;

• scenki w parach.

9. Rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany (mini – wykład, burza mózgów,  diagnoza, analiza psychodram, korekta, trening)

• jak rozpoznać i zdefiniować problem;

• analiza problemu;

• narzędzia generowania rozwiązań;

• wybór rozwiązania – macierz oceny kryteriów wyboru;

• realizacja wybranego rozwiązania;

• metody oceny rozwiązania;

• scenki w parach.

10. Wdrażanie zmiany we własnym życiu (mini – wykład, wymiana doświadczeń, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne)

• dlaczego warto się zmieniać;

• wzmacnianie zachowań pożądanych;

• jak „muszę” zamieniać w „chcę”;

• rola mózgu świadomego i podświadomości;

• naucz się korzystać z wizualizacji;

• psychologia zmiany i kształtowania nawyków – wykorzystaj proste rady światowych guru rozwoju osobistego;

• osobisty poszkoleniowy plan wdrażania zmian.

Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu