Gwarancje ubezpieczeniowe w Polsce oraz UE | ECDP Group

Gwarancje ubezpieczeniowe w Polsce oraz UE

Oferujemy pełen zakres usług związanych z obsługą ryzyk finansowych - gwarancji ubezpieczeniowych oraz należności. Minimalizujemy koszty związane z obsługą kontraktów i pomagamy zwiększyć wiarygodność wśród partnerów biznesowych. Zapewniamy instrumenty, które zabezpieczają przed utratą kaucji gotówkowej przy realizacji kontraktu w przypadku upadłości kontrahenta.

I. Usługi gwarancyjne w Polsce

Popularne rodzaje oferowanych przez nas gwarancji:

  • Gwarancja przetargowa (wadialna) – korzystanie z tego rodzaju  gwarancji pozwala na zachowanie płynności finansowej podmiotu nie narażając go na dodatkowe zamrożenie środków  finansowych z reguły na okres trzech miesięcy. Umożliwia tym samym możliwość startu w szeregu przetargów zwiększając szanse na pozyskanie nowych zleceń.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu – zabezpiecza ewentualne problemy z realizacją kontraktu pod kątem interesu beneficjenta. Nie angażuje środków finansowych wykonawcy, a tym samym ma pozytywny wpływ na sytuację finansową podmiotu umożliwiając mu pozyskiwanie nowych  kontrakt.
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek – podstawową formą zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek jest kaucja pieniężna. Z reguły środki są zamrożone przez okres pięciu lat. W miejsce tej formy zabezpieczenia wprowadzana jest gwarancja ubezpieczeniowa, która pozwala na zwolnienie środków finansowych – mogą one zostać wykorzystane w inny sposób przez wnioskodawcę.


Dla kogo?

Kierujemy naszą ofertę zarówno do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak również podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej. Działamy na terenie całej Polski. Mamy także ofertę dla polskich podmiotów realizujących interesy poza granicami kraju.

Co proponujemy?

  • pomoc w uzyskaniu zabezpieczenia kontraktu bez angażowania własnych  środków finansowych
  • odzyskanie gotówki – możliwość odblokowania zabezpieczeń finansowych złożonych do wcześniej zawartych kontraktów
  • kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji oraz wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które udzieli gwarancji


II. Gwarancje ubezpieczeniowe na świecie

Grupa ECDP nawiązała współpracę z największymi ubezpieczycielami w Europie – Euler Hermes oraz Uniqa – realizującymi gwarancje ubezpieczeniowe dla beneficjentów zagranicznych na prawie kraju beneficjenta. Pomagamy w uzyskaniu gwarancji dla firm na terenie 18 krajów Europy oraz USA, w państwach Ameryki Południowej a także Azji.

Jak to działa?

Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm lokowane są na prawie danego państwa, zaś ryzyko bierze na siebie lokalny oddział ubezpieczyciela, z którego pochodzi przedsiębiorca.

Przykład?

Polski przedsiębiorca prowadzi firmę budowalną w Czechach. Chcąc wystartować w przetargu publicznym na budowę szpitala musi posiadać polisę wystawioną przez lokalnego ubezpieczyciela. W takiej sytuacji Grupa ECDP organizuje polisę poprzez partnerstwo z oddziałem Euler Hermes lub Uniqa w Czechach, zaś reasekurację przyjmuje polski oddział ubezpieczyciela – czyli kraju pochodzenia przedsiębiorcy.

Dla kogo?

Gwarancję ubezpieczeniową na prawie danego kraju może uzyskać polski przedsiębiorca prowadzący działalność na rynkach zagranicznych osiągający obrót roczny powyżej 40 mln zł.

Po szczegółowe informacje zapraszamy do naszych doradców.

Chcesz porozmawiać z ekspertem?