Doradztwo podatkowe | ECDP Group

Doradztwo podatkowe

Grupa ECDP oferuje pełen zakres doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi m. in. w obszarze podatków bezpośrednich i pośrednich, w tym podatku akcyzowego, zagadnień związanych z cenami transferowymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi. Przeprowadzamy audyty podatkowe. Doradzamy w pełnym zakresie podatku od nieruchomości. Pomagamy klientom optymalizować ich zobowiązania podatkowe, zarówno związane z bieżącą działalnością operacyjną, jak również będące wynikiem realizowanych transakcji. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Pomagamy w trakcie kontroli podatkowych, asystując klientom we wdrożeniu rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo.

Oferujemy pełen zakres usług doradztwa podatkowego dla firm i osób indywidualnych. Do naszych specjalizacji należą:

 • podatki bezpośrednie i pośrednie (akcyza, podatek VAT)
 • audyty podatkowe
 • ceny transferowe
 • postępowania podatkowe

Nasze usługi to przede wszystkim:

 • stałe nadzory podatkowe (ryczałt miesięczny)
 • ekspertyzy i opinie, porady i konsultacje
 • analiza podatkowa umów i planowanych zdarzeń gospodarczych
 • badanie prawidłowości rozliczeń klienta w zakresie wybranych lub wszystkich tytułów podatkowych
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej cen transferowych, przygotowywanie analiz danych porównawczych (benchmarkingowych)
 • reprezentacja lub pomoc w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi

Pomożemy także:

 • w rozliczeniach międzynarodowych
 • w rozliczaniu transakcji łańcuchowych
 • w zwrotach VAT-REF – wsparcie w odzyskiwaniu podatku VAT na terytorium Polski dla podmiotów zagranicznych
 • w opracowaniu procedur akcyzowych
 • w sporządzeniu ewidencji i innych dokumentów akcyzowych

Zapraszamy do kontaktu