Akcyza | ECDP Group

Akcyza

Doskonale zdajemy sobie sprawę ze stopnia skomplikowania regulacji podatku akcyzowego. Wiemy też, jak ważne jest profesjonalne doradztwo związane z tym podatkiem. Nasza wiedza oparta o wieloletnie doświadczenie w obszarze zagadnień związanych z podatkiem akcyzowym umożliwia proponowanie najkorzystniejszych rozwiązania dla branży akcyzowej. Nasi wykwalifikowani specjaliści biegle poruszają się zarówno po polskich przepisach, jak i regulacjach prawa Unii Europejskiej. Oferujemy pomoc przy rozpoczynaniu działalności podlegającej reżimowi akcyzowemu, jak i przy bieżącym jej prowadzeniu. Skutecznie wdrażamy w życie nasze rozwiązania.
Doradzamy klientom z branży energetycznej, tytoniowej, alkoholowej. Zajmujemy się również opłatą paliwową.

Złożony charakter zagadnień akcyzowych powoduje konieczność tworzenia i wdrażania wewnętrznych procedur postępowania w zakresie tego podatku. Nasi eksperci pomogą stworzyć jasny, wewnętrzny system związany z rozliczaniem podatku akcyzowego w ramach Państwa przedsiębiorstwa.

Co oferujemy?

Bieżące doradztwo w zakresie stosowania krajowych i unijnych regulacji akcyzowych:

 • konsultacje telefoniczne
 • cykliczne spotkania w siedzibie klienta
 • odpowiedzi e-mail

Sporządzanie opinii i analiz podatkowych:

 • analizy oraz pisemne opinie sygnowane podpisem doradcy podatkowego

Pomoc przy rozliczaniu podatku akcyzowego:

 • wsparcie przy sporządzaniu deklaracji podatkowych wraz z załącznikami
 • wsparcie przy określaniu właściwej stawki podatku akcyzowego

Pomoc w dopełnieniu wszelkich wymogów akcyzowych:

 • asysta przy uzyskiwaniu statusu podatnika akcyzy
 • doradztwo przy poszerzaniu zakresu działalności akcyzowej
 • asysta przy procedurze zakładania składu podatkowego
 • udzielanie wskazówek podczas gromadzenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich zezwoleń akcyzowych
 • wdrażanie rozwiązań akcyzowych podczas rozpoczynania działalności akcyzowej
 • bieżąca kontrola wywiązywania się z obowiązków wynikających z posiadania danego zezwolenia akcyzowego
 • opracowanie lub weryfikacja odpowiednich wniosków skierowanych do organów podatkowych (np. wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie określonej działalności akcyzowej, dokumentów niezbędnych do uzyskania zabezpieczenia akcyzowego)
 • reprezentacja Klienta przed organem podatkowym w celu uzyskania statusu podatnika akcyzy lub otrzymania odpowiedniego zezwolenia akcyzowego
 • pomoc w uzyskaniu koncesji lub zezwoleń określonych odrębnymi przepisami np. koncesji wymaganych na mocy prawa energetycznego (przy współpracy z kancelarią prawną)

Optymalizację działalności poprzez zwolnienia akcyzowe:

 • poszukiwanie najkorzystniejszych rozwiązań i preferencji podatkowych
 • dogłębna analiza sytuacji firmy ukierunkowana na poszukiwaniu możliwości korzystania ze zwolnień z opodatkowania

Tworzenie dokumentacji niezbędnej dla potrzeb akcyzy:

 • pomoc przy opracowywaniu wzorów ewidencji akcyzowych, zestawień i wzorów oświadczeń
 • wskazywanie zasad sporządzania dokumentacji akcyzowej
 • wskazówki wypełniania ewidencji, zestawień, oświadczeń

Opracowywanie instrukcji oraz procedur postępowania w zakresie podatku akcyzowego:

 • weryfikacja już istniejących procesów
 • tworzenie prawidłowych modeli (wzorców) postępowania

Analizę podatkową zawartych umów:

 • proponowanie korzystniejszych zapisów umów
 • minimalizacja niekorzystnych konsekwencji podatkowych związanych z zawieranymi umowami
 • opracowywanie projektów nowych umów

A także:

Wsparcie lub reprezentację przed urzędami skarbowymi i celno-skarbowymi, a także w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi

oraz

Praktyczne szkolenia branżowe

Zapraszamy do kontaktu